Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

Data: od 17-12-2019 do 18-12-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Metody, techniki i narzędzia w procesie auditu wewnętrznego  - warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

Audit wewnętrzny jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia systemów zarządzania. Bardzo często wnioski z auditu prowadzą do głębokich zmian systemowych w organizacjach, ukierunkowanych na zwiększanie skuteczności i efektywności ich funkcjonowania. Bardzo duże znaczenie w tym procesie odgrywają stosowane metody i techniki oraz kompetencje auditorów. Celem praktycznego przedstawienia procesu auditu wewnętrznego wprowadzamy uczestników warsztatu w arkana działań auditowych poprzez przeniesienie się do zasymulowanego środowiska "wirtualnej firmy". W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznają się z założeniami funkcjonowania firmy, a następnie na bazie udostępnionej dokumentacji przygotowują audit, opracowując Plan auditów wewnętrznych oraz Programy auditów wewnętrznych. Kluczowym elementem warsztatu jest opracowywanie pytań audtiowych i ich dokumentowanie w listach kontrolnych oraz symulacja auditu prowadzona w oparciu  przygotowaną dokumentację. Po zakończonej symulacji, uczestnicy podejmują decyzję o wyniku auditu, kwalifikując i grupując zebrane informacje do poszczególnych kategorii. W tej części warsztatu przeprowadzana jest analiza przyczyn zidentyfikowanych niezgodności przy użyciu kompleksowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej praktyce systemowego zarządzania jakością. W końcowej fazie warsztatu uczestnicy trenują techniki przedstawiania auditowanym wyników badania auditowego na spotkaniu zamykającym oraz ich dokumentowania.

Program:
1. Wprowadzenie do procesu auditu wewnętrznego - kluczowe założeni normy ISO 19011.
2. Planowanie auditów wewnętrznych - określanie granic auditu: cel, zakres i kryteria.
3. Opracowanie pytań auditowych - lista kontrolna drogowskazem na mapie auditu.
4. Komunikacja w procesie auditu wewnętrznego - umiejętność zadawania pytań audytowych.
5. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.
6. Symulacja auditu wewnętrznego - zapisywania dowodów z auditu.
7. Kwalifikowanie zebranych informacji oraz przygotowanie wniosków z auditu.
8. Analiza przyczynowo-skutkowa - kompleksowe narzędzia do identyfikacji przyczyn niezgodności.
9. Spotkanie zamykające - techniki przedstawiania wyników auditów.
10. Dokumentowanie wyników auditów wewnętrznego.
11. Podsumowanie wyników warsztatu (symulacji).

Korzyści:

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, prowadzeniem i dokumentowaniem auditu wewnętrznego.
• Symulacja auditu prowadzona w "wirtualnej firmie" daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery procesu auditu, wywołując "dreszcz" emocji w trudnych sytuacjach auditowych i poczucie sukcesu po zakończeniu auditu, którego wyniki mają wpływ na zwiększanie potencjału firmy.

Adresaci:

Osoby zarządzające lub wspierające proces zarządzania:
• Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością,
• Auditorzy Wewnętrzni,
• Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem systemami jakości.

Charakter:
Warsztaty.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz