Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom White Belt

Data: 08-11-2019
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma charakter wstępu do tej koncepcji zarządzania i przeznaczone jest dla osób, którym dotychczas obca była tematyka Six Sigma.

Program:
1. Six Sigma w zarysie:
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
2. Struktura organizacji Six Sigma:
   2.1.    Role i odpowiedzialności.
3. DMAIC - DEFINE (definicja):
   3.1.    Wytyczne dla projektu Six Sigma.
   3.2.    Karta Projektu.
4. DMAIC - MEASURE (pomiar):
   4.1.    CTQ - wartość krytyczna dla jakości.
   4.2.    VOC - głos klienta.
   4.3.    SIPOC - mapa procesu.
   4.4.    Dane.
   4.5.    Podstawy statystyki.
   4.6.    Walidacja systemu pomiarowego.
5. DMAIC - ANALYZE (analiza):
   5.1.    Capability - zdolność procesu.
   5.2.    Statystyczne zdefiniowanie procesu.
   5.3.    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych).
   5.4.    Opracowanie znaczących X-ów.
6. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):
   6.1.    Wybór najlepszego narzędzia.
   6.2.    Pilot.
   6.3.    Lean Tools - narzędzia Lean.
7. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):
   7.1.    Mechanizmy kontroli:
      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke).
      •    SPC - karty kontrolne.
8. Podsumowanie.

Korzyści:

• Nabycie kompetencji do bycia członkiem grupy projektowej w projektach Six Sigma.
• Poznanie podstaw metodologii Six Sigma.

Adresaci:

• Osoby, zakłady, instytucje, które rozpoczynają wdrażanie programu Six Sigma.

Charakter:
Wykładowy.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz