Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Mapowanie i modelowanie procesów

Data: 27-09-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dostarcza wiedzę z zakresu wymagań dotyczących budowy procesów w firmie, analizy wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych. Ułatwia nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania zasobów potrzebnych do realizacji procesu oraz opisania zakresów odpowiedzialności za poszczególne jego etapy. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi notacjami używanymi w projektowaniu map procesów, dobrymi praktykami mapowania procesów, najczęściej występującymi błędami i problemów występujących podczas mapowania procesów.
Większa część szkolenia przebiega w formie warsztatów, które pozwalają od strony praktycznej utrwalić wiedzę teoretyczną.


Program zajęć:
1. Sposoby opisywania procesów.
2. Mapowanie procesów w systemach zarządzania.
3. Notacje mapowania.
4. Opis procesów.
5. Budowanie procesów w firmie.
6. Analiza wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych.
7. Modelowanie i optymalizacja procesów.
8. Warsztaty.

Korzyści:
• Szkolenie omawia sposoby budowy procesów w firmie.
• Praktyczne aspekty modelowania i optymalizacji procesów.

Adresaci:
• Osoby odpowiedzialne za optymalizację procesów w firmie.
• Pracownicy przygotowujący plany produkcji i logistyki.
• Inżynierowie, kierownicy produkcji, menadżerowie odpowiedzialni za porcesy w firmie.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz