Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Skuteczny Lider

Data: od 20-11-2019 do 21-11-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zajęcia o charakterze warsztatowym, organizowane w kameralnych zespołach, nastawione przede wszystkim na doskonalenie umiejętności miękkich związanych z charyzmatycznym przywództwem.

Program:
1. Funkcje Dyrektora, Kierownika, Menedżera w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem:
   1.1.    Podstawowe funkcje przywódcze:
      •    planowanie, wyznaczanie priorytetów i celów,
      •    organizowanie pracy,
      •    motywowanie indywidualne i zespołowe,
      •    kontrola realizacji zadań i dotrzymywania terminów.
2. Dlaczego ludzie podążają za liderami? Cechy charyzmatycznego lidera.
3. Tworzenie zespołu:
   3.1.    Etapy budowania zespołu.
   3.2.    Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
4. Rola komunikacji w budowaniu i utrzymaniu autorytetu przywódcy:
   4.1.    Elementy komunikacji w ujęciu Alberta Mehrabiana (wpływ komunikacji niewerbalnej na skuteczność przekazu informacji).
   4.2.    Metody komunikacji perswazyjnej.
   4.3.    Zasady asertywnego oddziaływania na efektywność zespołu.
5. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole.
6. Na zakończenie zajęć - indywidualne plany działań uczestników.

Korzyści:

• Określenie własnego stylu przywództwa.
• Nauka właściwego podejścia do zarządzania w różnych sytuacjach, w tym trudnych.
• Wzmocnienie skuteczności w codziennym kierowaniu zespołem.
• Zrozumienie dynamiki zespołu.
• Pozyskanie wiedzy dotyczącej rozwoju, motywacji i skutecznej kontroli zarówno całego zespołu jak i poszczególnych jego członków.
• Stworzenie planu działań w celu osiągnięcia własnego sukcesu i sukcesu swojego zespołu.

Adresaci:

Osoby zarządzające w firmie:
• Dyrektorzy,
• Kierownicy,
• Menadżerowie,
• Liderzy,
• Brygadziści.

Charakter:
Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.
Istnieje możliwość wykorzystania kamery.

Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz