Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 50001

Data: od 24-10-2019 do 25-10-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając firmie przewagę konkurencyjną.
ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.
Standard określa wymagania dotyczące SZE w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji.
System Zarządzania Energią wg. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.
Korzystanie z ISO 50001 jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:
• Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.
• Poprawa efektywności firmy.
• Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.
• Zgodność z wymogami prawnymi.
• Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
• Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.
• Spełnienie oczekiwań interesariuszy a także wszelkich nałożonych wymogów zarówno teraz jak i w przyszłości.
• Zabezpieczenie dostaw energii.
• Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Program:

1. Wprowadzenie do zarządzania energią w firmie.
   1.1.    Wymagania prawne związane z użytkowaniem i zużyciem energii oraz efektywnością energetyczną - przegląd oceny zgodności.
   1.2.    Przegląd energetyczny jako źródło informacji o procesach, obiektach, instalacjach i urządzeniach mających znaczący wpływ na zużycie energii - metodologia i kryteria oceny.
2. System zarządzania energią wg normy ISO 50001:2011.
   2.1.    Polityka energetyczna.
   2.2.    Przegląd energetyczny.
   2.3.    Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.
   2.4.    Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią.
   2.5.    Działania korygujące i zapobiegawcze.
   2.6.    Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią .
3. Ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania energią - audity wewnętrzne.
   3.1.    Zasady auditowania.
   3.2.    Zarządzanie programami auditów.
   3.3.    Dokumentowanie auditów.
   3.4.    Dobór i ocena kompetencji auditorów wewnętrznych.
   3.5.    Działania poauditowe.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
• praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie,
• znajomości wymagań normy ISO 50001,
• audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią.

Adresaci:

• Menadżerowie planujący wdrożyć System Zarządzania Energią w swojej firmie
• Pełnomocnicy Zarządu ds. Systemów Zarządzania
• Kandydaci dla audytorów System Zarządzania Energią
• Pracownicy działów zajmujących się systemami zarządzania
• Menadżerowie działów utrzymania ruchu

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz