Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Wybrane narzędzia optymalizacji procesów - Kaizen, Kanban (szkolenie studenckie - Letnia Akademia LUQAM - Gdańsk)

Data: od 03-08-2019 do 04-08-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Wybrane narzędzia optymalizacji koncentruje się na omówieniu koncepcji doskonalenia procesów bazujących na Kaizen i Just in Time. W trakcie szkolenia omówione zostaną podejścia eliminacji marnotrawstwa z procesów produkcyjnych bazujących na podejściu Kaizen w celu doprowadzenia procesu do możliwości wdrożenia dostaw na czas.
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, w trakcie którego uczestnicy będą mieli przyjemność wcielić się w symulowaną fabrykę w której każdy z uczestników będzie miał do odegrania określoną rolę w doskonaleniu procesów. Uczestnicy poznają skuteczne strategie wdrożenia podejścia Just in Time przy budowaniu zaangażowania pracowników.

Program:
1. Kaizen – coś więcej niż narzędzie, definicja i znaczenie słowa Kaizen.
2. Główne koncepcje Kaizen.
3. Systemy filozofii Kaizen:
3.1. TQM – zapewnienie jakości w procesach.
3.2. TPM – wysoka sprawność/efektywność parku maszynowego.
3.3. Zarządzanie przez cele – określenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkie procesy.
3.4. System sugestii pracowniczych – elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemu Kaizen.
3.5. Działania zespołowe – małe projekty usprawniające.
4. Rodzaje systemów produkcyjnych
5. Wady i zalety systemu Push i Pull.
6. Typy KANBAN.
7. Supermarket – zasady działania, sposoby projektowania supermarketu.
8. Rodzaje sygnałów i sposoby ich generowania.

Korzyści:
• Uczestnik szkolenia pozna koncepcję, zrozumie idee ciągłego doskonalenia opartą o filozofię Kaizen, a także poza istotne elementy wpływające na sukces wdrożenia.
• Znajomość produkcji JiT.
• Umiejętność opisania poszczególnych typów przepływów materiału i informacji.
• Znajomość „one piece flow”.

Adresaci:
• studenci zainteresowani tematyką Lean Management i Kaizen,
• osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inżynierów procesu,
• osoby które chcą poznać efektywną koncepcję ciągłego doskonalenia.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM oraz Regulaminem programu Letnia Akademia LUQAM.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.
Szkolenie zawarte zostało w programie studenckim Letnia Akademia LUQAM.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz