Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie - Letnia Akademia LUQAM - Kraków)

Data: od 05-07-2019 do 07-07-2019
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Kraków
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy biorą udział w grze symulacyjnej, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy ciągłej poprawy.

Program:
1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.
2. Identyfikacja i rodzaje strat.
3. Wdrażanie – etapy, pułapki.
4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:
   4.1. Kaizen (drobne usprawnienia),
   4.2. Jakość w produkcji – Jidoka, Poka Yoke,
   4.3. Zarządzanie wizualne,
   4.4. Standaryzacja pracy,
   4.5. Planowanie produkcji – JIT, Kanban, Heijunka,
   4.6. TPM (produktywne utrzymanie ruchu).
   4.7. 5S (porządek i organizacja pracy):
      • Idea systemu 5S,
      • Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze,
      • Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.
   4.8. Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):
      • Idea mapowania strumienia wartości,
      • Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości,
      • Mapowanie obecnego strumienia wartości,
      • Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości,
      • Plan i wdrożenie zmian.
   4.9. SMED (szybka zmiana narzędzia):
      • Idea SMED,
      • Etapy wdrożenia SMED,
      • Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.
5. Całodniowa gra symulacyjna.
6. Egzamin końcowy.

Korzyści:
• Zdobycie wiedzy na temat Lean Manufacturing.
• Poznanie fundamentalnych narzędzi Lean z filarów Jit i Jidoka.
• Zapoznanie się z narzędziami problem solving.
• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.
• Duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:
• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).
• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia prowadzona gra symulacyjna prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM oraz Regulaminem programu Letnia Akademia LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com
Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.
Szkolenie zawarte zostało w programie studenckim Letnia Akademia LUQAM.
Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności. 

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz