Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Yellow Belt (szkolenie studenckie - Gdańsk - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 28-06-2019 do 30-06-2019
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 448 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest wstępem do bardziej zaawansowanych szkoleń, poświęconych metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Six Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą w jej ramach. Program obejmuje omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej stosowania do usprawniania procesów w firmie. Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji co do dalszych kroków związanych z rozpoczęciem programu.

Program:

1. Six Sigma w zarysie.
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja i istota Sigmy.
   1.3.    Elementy metodologii.
2. Struktura organizacji Six Sigma.
   2.1.    Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma.
   2.2.    Executives.
   2.3.    Champions.
   2.4.    Master Black Belt.
   2.5.    Black Belt.
   2.6.    Green Belt.
3. Model DMAIC.
   3.1.    Define:
      •    Wytyczne dla projektu Six Sigma.
      •    Karta projektu.
   3.2.    Measure:
      •    CTQ – wartość krytyczna dla jakości.
      •    VOC – głos klienta.
      •    SIPOC – mapa procesu.
      •    Walidacja systemu pomiarowego.
   3.3.    Analyse:
      •    Capability – zdolność procesu.
      •    Statystyczne zdefiniowanie procesu.
      •    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych).
      •    FMEA – analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad.
      •    FMEA projektu.
      •    FMEA procesu.
      •    Opracowanie znaczących X-ów.
   3.4.    Improve:
      •    Wybór najlepszego narzędzia.
   3.5.    Control:
      • Mechanizmy kontroli.
      • Zarządzanie ryzykiem.
      • Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke).
      • SPC – statystyczne sterowanie procesem: podstawowe pojęcia, karty kontrolne.
4. Podsumowanie.
5. Test końcowy.


Korzyści:
• Poznanie metodyki Six Sigma: zrozumienie poszczególnych kroków metodyki DMAIC.
• Rozwój kompetencji menadżerskich – pozwalających z punktu widzenia biznesu spojrzeć na problemy firmy.
• Poznanie struktur niezbędnej do praktycznego wdrożenia metodyki Six Sigma w organizacji.
• Poznanie kryteriów jakie powinien spełniać projekt Six Sigma.
• Rozwój kompetencji lidera projektu.
• Umiejętność samodzielnego zdefiniowania i poprowadzenia projektu Six Sigma.
• Duża ilość ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć pod nadzorem trenera dotyczących poszczególnych kroków metodyki DMAIC.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką Six Sigma, wiążące swoją przyszłość w przedsiębiorstwach stosujących metodykę Six Sigma.

Charakter:
Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat SwissCert w języku polskim i niemieckim. 

Szkolenie można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


Prowadzący szkolenie:

Trener, auditor i konsultant w LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwentka wielu uczelni z zakresu nauk technicznych i zarządzania, w tym Politechniki Warszawskiej ukończonej z celującym wynikiem końcowym. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie z zakresu przywództwa. Pracowała na stanowiskach Project Managera, Senior Industrial Engineer, Area Industrial Engineer. Pełni również funkcję nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ma doświadczenie w branży spożywczej i automotive. W ramach swoich obowiązków zajmowała się optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem Six Sigma i narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, TPM, A3, MOST, OC, Just in Time itp.), budową planu postępu, prowadzeniem projektów, animacją spotkań i warsztatów. Wdrażała w przedsiębiorstwach systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning). Wielokrotnie opracowywała i wdrażała modele systemu premii wydajnościowych. Zajmowała się również szkoleniem i wspieranie działań pracowników. Jest biegła w wykonywaniu różnego typu analiz techniczno-ekonomicznych, ergonomicznych oraz kalkulacjach KPI (Key Performance Indicators), kosztów czy zasobów potrzebnych do realizacji planu produkcji. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. MS Access podstawowy, Zarządzanie projektami wg standardu PMI, Lean Six Sigma Green Belt, Lider Lean Manufacturing, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 /OHSAS, Visual Basic for Applications, BASIC MOST Accenture work measurement training program, Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielokrotny autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach z zakresu inżynierii produkcji. Motto: „Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami!”
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz