Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Podstawy projektowania layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing - szkolenie spoza standardowej oferty!

Data: 07-05-2019
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie sposobu projektowania layout wg zasad Lean Manufacturing. Szkolenie będzie miało charakter gry symulacyjnej połączonej z przedstawieniem teorii na temat projektowania layoutu. W czasie szkolenia będą omówione poziomy projektowania od wyboru miejsca aż do finalnego ustawienia obszaru roboczego w fabryce. W tym celu zostaną wykorzystane zarówno narzędzia Lean Manufacturing jak i Six Sigma tj.: MUDA - identyfikacja 7 strat, VSM - Analiza strumienia wartości, FA - Analiza przepływu, Kaizen – Ciągłe ulepszanie oraz SIPOC – identyfikacja wszystkich elementów procesu.

Program:

• Zapoznanie się z zasadami tworzenia layoutu - zasady projektowania, ograniczenia, powiązanie z Lean Manufacturing.
• Poziomy projektowania fabryki - 5 poziomów projektowania.
• SIPOC dla projektowania layoutu fabryki - nowy layout a łańcuch dostaw.
• Mapowanie strumienia wartości - wykorzystanie narzędzia oddziaływania strategicznego.
• 7 strat - eliminacja Muda w projekcie layout.
• Zarządzanie wizualne - projektowanie rozwiązań przyjaznych użytkownikowi.
• Kaizen - narzędzia ciągłego doskonalenia.

Korzyści:
• Poznanie usystematyzowanej metody projektowania layoutu.
• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing, a także Six Sigma oraz TOC oraz ich porównanie. Dobór właściwych narzędzi.
• Praca zespołowa podczas gry symulacyjnej.

Adresaci:

• Osoby odpowiedzialne za tworzenie layoutu fabryki.
• Członkowie zespołów ciągłego ulepszania.
• Osoby odpowiedzialne za wdrażanie metod Lean w firmie.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy z elementami gry symulacyjnej.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz