Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
IFS, BRC - Wymagania Standardów Sieciowych (szkolenie studenckie - Warszawa - PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 25-05-2019 do 26-05-2019
Liczba godzin: 12
Miejsce: Warszawa
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest adresowane do osób pragnących doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa żywności. Sugerowane jest, aby uczestnicy posiadali wiedzę na temat wymagań i funkcjonowania systemu HACCP oraz normy ISO 22000. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymagania standardów IFS i BRC z szczególnym uwzględnieniem wymagań nie pojawiających się w ISO 22000, zostanie również wspomniany proces certyfikacji.

Program:
1. Geneza i pochodzenie standardów IFS i BRC.
2. Proces certyfikacji zgodnie z IFS i BRC – krótkie wprowadzenie.
3. Wymagania standardów.
4. Utrzymanie porządku i higieny.
5. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny.
6. Wymagania w zakresie materiałów zawierających GMO.
7. Postępowanie w zakresie ochrony zakładu produkcyjnego przed celowym skażeniem produktu
8. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zapoznanie się z tematyką Standardów Sieciowych IFS i BRC.
• Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności.
• Duża ilość zajęć praktycznych.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa żywności.
• Osoby zaznajomione z podstawowymi wymaganiami Systemów Bezpieczeństwa Żywności HACCP, wymaganiami normy ISO 22000.

Charakter
: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu:
student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Szkolenie można również realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.