Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
Kreatywne rozwiązywanie problemów

Data: 18-06-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie oraz praktyczne zastosowanie metod rozwiązywania problemów wraz z analizą kilku case studies. W czasie szkolenia zostaną omówione standardowe oraz kreatywne (twórcze) metody rozwiązywania problemów. W części pierwszej szkolenia, uczestnik nauczy się poprawie definiować i opisywać problemy, a następnie zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami postępowania przy rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się we współczesnych procesach produkcyjnych i usługowych. W drugiej części uczestnik szkolenia będzie musiał wyjść poza schematy myślenia przedstawione w pierwszej części, oraz wykazać się kreatywnością. Wszystkie metody po krótkim wprowadzeniu teoretycznym będą ćwiczone praktyczne.


Program:
1. Wprowadzenie do szkolenia.
2. Definicja problemu oraz sposobu jego rozwiązania.
3. Zapoznanie z metodami zbierania oraz prezentacji informacji na temat problemów:
3.1. Diagram Pareto.
3.2. Histogram.
4. Podstawowe metody rozwiązywania problemów stosowane w wielu firmach:
4.1. 5 WHY.
4.2. Diagram Ishikawy.
4.3. Burza mózgów (standardowa, moderowana).
5. Wprowadzenie do twórczych metod rozwiązywania problemów.
6. Narzędzia do zbierania i zapamiętywania danych:
6.1. Mapa myśli.
7. Metody, strategie rozwiązywania problemów:
7.1. Metoda 6-3-5.
7.2. Meta plan.
7.3. Metoda Kuli Śniegowej.
7.4. Strategia Walta Disneya.
7.5. 6 kapeluszy de Bono.
7.6. Metoda World Cafe.Korzyści:
• Poznanie nowych metod rozwiązywania problemów.
• Poznanie sposobów prezentowania i zbierania danych.
• Praktyczne zastosowanie różnych metod rozwiązywania problemów, pozwoli uczestnikowi na zrozumienie prawideł występujących w czasie spotkań dotyczących rozwiązywania problemów, w codziennej pracy będzie mógł lepiej zaplanować spotkanie dotyczące rozwiązywania problemów oraz w odpowiedni sposób dobrać uczestników.
• Poznanie metodologii rozwiązywania problemów (Problem Solving) oraz różnice między trzema najczęściej używanymi metodologiami (Problem Solving, Raport A3, Metoda 8D).Adresaci:
• inżynierowie (procesu, produktu, produkcji, jakości);
• osoby odpowiedzialne za wdrażanie metodologii Lean w zakładzie;
• osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów;
• kierownicy zmianowi/ mistrzowie;
• menedżerowie wyższego szczebla.Charakter: Wykładowo-praktyczny.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz