Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Szybka reakcja na problemy

Data: 15-05-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie zawiera wiedzę na temat metodologii szybkiego reagowania oraz podejścia jakie należy stosować w codziennej pracy, jak również prezentuje działanie całego systemu reagowania od poziomu linii produkcyjnej do poziomu całej Fabryki z zasadami eskalacji. Ważnym elementem jest blok opisu problemu oraz podstawowa analiza 5xDlaczego, która jest nieodłącznie związana z metodologią szybkiego reagowania, gdzie uczestnicy zapoznają się ze sposobem prowadzenia analizy opartym na studium przypadku.

Program:
1. Wstęp do zarządzania jakością.
2. Podejście PDCA w zarządzaniu jakością.
3. Definiowanie problemu – 5W2H.
4. Podejście San Gen Shugi.
5. Metoda 5xDlaczego?
6. Zasady szybkiej reakcji oraz poziomy reagowania w fabryce.
7. Karty reakcji i defoteka.
8. Budowa tablicy szybkiego reagowania dla poziomu linii produkcyjnej.
9. Budowa tablic nadzoru i monitorowania procesu rozwiązywania problemów na poziomie działu i fabryki.
10. Eskalacja problemu.
11. Baza wiedzy o problemach i rozwiązaniach - karty nauki.
Korzyści:
• Poznanie filozofii szybkiej reakcji na błędy i problemy oraz filozofii trzech rzeczywistości.
• Poznanie praktycznych zastosowań narzędzia szybkiej reakcji oraz rozwiązań systemowych do zastosowania w swojej Firmie.
• Zapoznanie się i przećwiczenie podstawowych narzędzi wspierających rozwiązywanie problemów (5xDlaczego, 5W2H).
• Wiedza na temat standaryzacji rozwiązań oraz tworzenia wewnętrznej firmowej bazy wiedzy.
• Duża ilość zaprezentowanych praktycznych rozwiązań i ćwiczeń dla uczestników.
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla organizacji, które chcą doskonalić swój system jakości, a szczególnie reaktywność w przypadku występowania problemów (nie tylko jakościowych) oraz efektywność ich rozwiązywania w sposób permanentny. Zalecane jest przeszkolenie wszystkich pracowników ale przede wszystkim dedykujemy szkolenie dla pracowników bezpośrednich (operatorzy i brygadziści), kadry technicznej, inżynierskiej i specjalistów oraz kadry kierowniczej działów produkcji i działów wspomagających (jakość, techniczne, utrzymania ruchu, technologiczne, rozwoju produktu i procesu itd.).
Charakter: Wykładowo-praktyczny.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz