Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 50001 (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 13-04-2019 do 14-04-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając firmie przewagę konkurencyjną.
ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.
Standard określa wymagania dotyczące SZE w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji.
System Zarządzania Energią wg. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.
Korzystanie z ISO 50001 jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:
• Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.
• Poprawa efektywności firmy.
• Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.
• Zgodność z wymogami prawnymi.
• Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
• Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.
• Spełnienie oczekiwań interesariuszy a także wszelkich nałożonych wymogów zarówno teraz jak i w przyszłości.
• Zabezpieczenie dostaw energii.
• Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Program:

1. Wprowadzenie do zarządzania energią w firmie.
   1.1.    Wymagania prawne związane z użytkowaniem i zużyciem energii oraz efektywnością energetyczną - przegląd oceny zgodności.
   1.2.    Przegląd energetyczny jako źródło informacji o procesach, obiektach, instalacjach i urządzeniach mających znaczący wpływ na zużycie energii - metodologia i kryteria oceny.
2. System zarządzania energią wg normy ISO 50001:2011.
   2.1.    Polityka energetyczna.
   2.2.    Przegląd energetyczny.
   2.3.    Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.
   2.4.    Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią.
   2.5.    Działania korygujące i zapobiegawcze.
   2.6.    Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią .
3. Ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania energią - audity wewnętrzne.
   3.1.    Zasady auditowania.
   3.2.    Zarządzanie programami auditów.
   3.3.    Dokumentowanie auditów.
   3.4.    Dobór i ocena kompetencji auditorów wewnętrznych.
   3.5.    Działania poauditowe.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
• praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie,
• znajomości wymagań normy ISO 50001,
• audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką Systemowego Zarządzania Energią
• Osoby przygotowujące się do roli Pełnomocników Zarządu ds. Systemów Zarządzania
• Kandydaci dla audytorów System Zarządzania Energią

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzającym dane jest LUQAM SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz