Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001/ISO 45001 (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 23-03-2019 do 24-03-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001/ISO 45001

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001 w kontekście prowadzenia procesów audytowania w organizacji.
Celem szkolenia jest przekazanie metod i technik auditowania w kontekście PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001, które pozwolą uczestnikom na skuteczniejsze monitorowanie wdrożonego systemu. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności analitycznego myślenia w ramach systemów zarządzania w organizacji.

Program:
1. Norma OHSAS 18001 oraz ISO 45001.
2. Omówienie wymagań SZB w oparciu o normę OHSAS 18001/ISO 45001:
   2.1.    Polityka.
   2.2.    Planowanie w zakresie identyfikacji zagrożeń.
   2.3.    Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagrożeń.
   2.4.    Ocena i kontrola ryzyka.
   2.5.    Wymagania prawne.
   2.6.    Programy i cele BHP.
   2.7.    Struktura i odpowiedzialność.
   2.8.    Szkolenie, świadomość i kompetencje.
   2.9.    Konsultacja i komunikacja.
  2.10.    Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją.
  2.11.    Sterowanie operacyjne.
  2.12.    Reagowanie na awarie i katastrofy.
  2.13.    Pomiary i monitorowanie efektów działalności.
  2.14.    Wypadki i zdarzenia wypadkowe.
  2.15.    Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
  2.16.    Zapisy i zarządzanie zapisami.
  2.17.    Przeglądy najwyższego kierownictwa.
  2.18.    Audity wewnętrzne.
3. Wykonanie oceny ryzyka.
4. Opracowanie przykładowych celów i zadań.
5. Definiowanie niezgodności.
6. Ćwiczenia praktyczne.
7. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pytań.
8. Przeprowadzenie auditu.
9. Pisanie niezgodności.
10. Test końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.
• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań normy OHSAS 18001/ISO 45001.
• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.
• Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych.
• Nabycie umiejętności prowadzenia analizy ryzyka.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.
• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.
• Osoby zainteresowane branżowymi systemami zarządzania.
Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Szkolenie można realizować również w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz