Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 09-03-2019 do 10-03-2019
Liczba godzin: 16
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001


Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od planowania po weryfikację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001.

Program:
1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.
2. Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych z ryzykiem.
3. Zabezpieczenia wymagane przez normę.
4. Techniki auditowania.
5. Postępowanie z niezgodnościami,
6. Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i auditowania skuteczności wdrożonych PCD.
7. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
8. Dokumentowanie auditu.
9. Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.
10. Ćwiczenia z zakresu auditowania.
11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.
• Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.
• Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.
• Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Adresaci:

• Szefowie firm, kierownicy działów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji.
• Administratorzy i użytkownicy sieci IT.
• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu:
student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz