Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Pełnomocnik ds. Lean

Data: od 21-02-2019 do 22-02-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie zaawansowane dedykowane dla studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresy Lean Management oraz procesami ciągłego ulepszania w przedsiębiorstwach. Moduły szkolenia pozwalają omówić kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od tworzenia strategii Lean, poprzez jej realizację w praktyce i monitorowanie. Szkolenie koncentruje się na obowiązkach i kompetencjach osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenie uczestnicy dowiedzą się które narzędzia Lean są niezbędne w pracy Kierownika ciągłego doskonalenia.

Program:
1. Krótkie wprowadzenie do Lean Management pod kątem systemowym.
2. Rola i kompetencje Pełnomocnika Lean.
3. Polityka Lean w przedsiębiorstwie.
4. Struktura działu Lean w przedsiębiorstwie.
5. Strategia Lean i narzędzia wspomagające.
   5.1.    Flow Analysis.
   5.2.    Process Mapping.
   5.3.    Value Stream Mapping.
6. Realizacja i nadzór nad warsztatami Lean w przedsiębiorstwie.
   6.1.    Organizacja i prowadzenie warsztatów (otwarcie, przebieg i zamknięcie).
   6.2.    Zasady budowania grup roboczych.
   6.3.    Terminowość i raportowanie w warsztatach Lean.
7. Motywowanie w procesie Lean.
   7.1.    Czynnik ludzki w procesie CI.
   7.2.    Rola systemów racjonalizacji pomysłów.
   7.3.    Zasady tworzenia programu sugestii pracowniczych.
8. Nadzór nad ulepszaniem.
   8.1.    Przejście od potrzeb do definiowania głównego planu doskonalenia przedsiębiorstwa (MIP – Main Improvement Plan).
   8.2.    Budowa i nadzór nad MIP.
   8.3.    Rola SC – Steering Committee).
   8.4.    Śledzenie postępów w planie Lean.
   8.5.    Wizualizacja wyników i zysków z doskonalenia.
   8.6.    Niezbędne wskaźniki w procesie CI – Continuous Improvement.
9. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Rozwój kompetencji z zakresu Lean Management.
• Szkolenie prowadzone przez trenerów-praktyków mających duże doświadczenie z zakresu Lean Management, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczyć praktyczne podejście do tematyki i korzyści z niego płynące.
• Przygotowanie do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Lean w przedsiębiorstwie.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu Lean Management.
• Osoby przymierzające się do pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. Lean/Kierownika Działu Doskonalenia.
• Pracownicy działów zajmujących się optymalizacją procesów, działu planowania i obsługi klienta, logistyki wewnętrznej.

Charakter:
Wykładowo-warsztatowy.

Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com
Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz