Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Prewencyjne Utrzymanie Ruchu - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 06-12-2018 do 07-12-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Prewencyjne Utrzymanie Ruchu jest istotną częścią TPM, która już na etapie wdrożenia przynosi wymierne rezultaty. Jest to system do rozwijania efektywnego działania dla wszystkich prac utrzymania ruchu, który spowoduje stopniowe odchodzenie od reakcyjnego systemu działania (tylko w przypadku wystąpienia awarii) i przejście do systemu bazującego na aktualnej kondycji parku maszynowego. Działania usuwania awarii zostają zstąpione działaniami zapobiegawczymi.Program:

1. UR prewencyjne – wprowadzenie:

   1.1.    Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji.

   1.2.    Nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników.

   1.3.    Koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego w firmie.

2. Prewencyjne utrzymanie ruchu:

   2.1.    Metody zapobiegania awariom.

   2.2.    Metody planowe – Planned Maintenance.

   2.3.    Metody predykcyjne – Predictive Maintenance.

   2.4.    Metody proaktywne – Proactive Maintenance.

3. Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance:

   3.1.    Wprowadzenie do planowego UR.

   3.2.    Plany prewencyjne.

   3.3.    Tworzenie planów prewencyjnych – omówienie kluczowych metod.

   3.4.    Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych.

   3.5.    Planowanie i harmonogramowanie działań UR.

   3.6.    Warsztaty praktyczne – opracowywanie planów prewencyjnych.

4. Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM):

   4.1.    Wprowadzenie do CBM.

   4.2.    Monitorowanie stanu technicznego – metody, narzędzia i praktyczne uwagi.

   4.3.    Przegląd modeli diagnostycznych.

   4.4.    Predykcyjne UR – Predictive Maintenance.

   4.5.    Warsztaty – wdrażanie utrzymania predykcyjnego.

5. Doskonalenie prewencyjnego UR:

   5.1.    Kluczowe metody optymalizacji prewencyjnego UR.

   5.2.    Analizy niezawodnościowe.

   5.3.    Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych.

   5.4.    Zarządzanie prewencyjnym UR.

   5.5.    Realizacja działań zapobiegawczych.

   5.6.    Odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR.

6. Działania prewencyjne a inne elementy procesu UR.

7. Części zamienne.

8. Prewencyjne UR a wykorzystanie systemów CMMS.

9. Efektywność prewencyjnego UR.

10. Efektywność - skuteczność?.

11. Wskaźniki efektywności (KPI).

12. Raportowanie w UR.

Korzyści:

• Znajomość poszczególnych typów prewencyjnego utrzymania ruchu (PM) i podejmowanie decyzji, który z nich stosować w organizacji i na jakich urządzeniach.

• Umiejętność podziału odpowiedzialności za działania PM i określenie częstotliwości ich prowadzenia.

• Określenie miejsca działań PM w ogólnej strategii konserwacyjnej organizacji.

• Znajomość zasad tworzenia podstawowych technik PM.

• Znajomość metodologii tworzenia planów przeglądów PM.

• Znajomość zasad wizualizacji planów przeglądów PM.

• Określenie metodologii pomiaru opłacalności działań PM w celu planowania inwestycji.

• Poznanie podstawowych technik obsługi diagnostycznej.

Adresaci:

• kierownicy i liderzy działów utrzymania ruchu

• inżynierowie procesu

• technolodzy

• kierownicy i liderzy obszarów produkcyjnych

Szkolenie dedykowane jest dla organizacji, które potrzebują bezpiecznego i niezawodnego działania swojego fizycznych aktywów i urządzeń w celu osiągnięcia ich celów biznesowych.

Charakter: Wykładowo-warsztatowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie kończy się egzaminem końcowym dla osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym TPM Champion.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy. Absolwent studiów wyższych o specjalności Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Pracował na stanowiskach Kierownika produkcji i planowania czy specjalista ds. organizacji. W ramach swoich obowiązków zajmował się zarządzaniem produkcją przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wdrażaniem Lean Management w zakładzie produkcyjnym. Ponadto pełnił funkcję Lidera projektu TEOA, Mistrza produkcji oraz Zakładowego Lidera 5S+1 i Fabryki Wizualnej. Swoje kompetencje rozwinął poprzez udział w licznych kursach oraz szkoleniach m.in. Six Sigma – Green Belt, Moderator Kaizen, Doskonalenie metod pracy wg TWI, Relacje z pracownikami wg TWI, Czas pracy w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, Toyota Kata, Gemba Coaching, Ergonomia – narzędzie ochrony zdrowia pracowników, Motywowanie pracowników, Profesjonalne techniki sprzedaży i obsługi klienta, Automotywacja. Otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie we wdrażanie i rozwój narzędzi TEOA oraz znaczący wpływ na osiągnięcie wskaźników na poziom 3 TEOA.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz