Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen (szkolenie studenckie - Wrocław)

Data: 02-02-2019
Liczba godzin: 7
Miejsce: Wrocław
Cena: 198 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Kaizen koncentruje się na omówieniu podejścia do ciągłego doskonalenia opartego o filozofię Kaizen. Szkolenie ma charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen i jej zasadniczych aspektów, jak również zostaną omówione główne elementy praktyczne wpływające na efektywność wdrożenia filozofii Kaizen.Program:

1. Kaizen – coś więcej niż narzędzie, definicja i znaczenie słowa Kaizen.

2. Główne koncepcje Kaizen:

   2.1.    Kaizen a procesy zarządcze.

   2.2.    Nastawienie na proces i wynik.

   2.3.    Dobrze za pierwszym razem.

   2.4.    PDCA / SDCA.

   2.5.    Dane podstawa podejmowania działań.

   2.6.    Klient wewnętrzny.

3. Systemy filozofii Kaizen:

   3.1.    TQM – zapewnienie jakości w procesach.

   3.2.    TPM – wysoka sprawność / efektywność parku maszynowego.

   3.3.    Zarządzanie przez cele – określenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkie procesy.

   3.4.    System sugestii pracowniczych – elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemy Kaizen.

   3.5.    Działania zespołowe – małe projekty usprawniające.

4. Gemba Kaizen – dom zarządzania gemba.

5. Zasady zarządzania Gemba.

6. Role i odpowiedzialności za Kaizen.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia pozna koncepcję, zrozumie idee ciągłego doskonalenia opartą o filozofię Kaizen, a także poza istotne elementy wpływające na sukces wdrożenia.

Adresaci:

• studenci zainteresowani tematyką Lean Management i Kaizen,

• osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inżynierów procesu,

• osoby które chcą poznać efektywną koncepcję ciągłego doskonalenia.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant oraz audytor w Lidze Mistrzów 5S Youth. Absolwent Politechniki Wrocławskiej specjalności Logistyka oraz Zarządzanie Jakością oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu Kazien. Swoje doświadczenie zdobył na stanowisku Kierownika Działu Ciągłego Doskonalenia w branży Automotive. W ramach swoich obowiązków zajmował się wdrożeniem Autonomicznej Obsługi Maszyn. Stworzył autorskie systemy zarządzania oparte na wykorzystaniu kart kontrolnych Shewharta. Wdrażał audity wielowarstwowe. Prowadził projekty 6sigma zgodne z metodyką Prince 2. Wdrażał 5S w różnych obszarach przedsiębiorstwa, SMED na liniach automatycznych. Tworzył analizy VSM. W ramach swoich obowiązków wykorzystywał metodologię MTM. Tworzył standardowe arkusze podziału pracy zgodne z TWI. Wykorzystywał metody rozwiązywania problemów, takie jak: PDCAm burza mózgów, Diagram Ishikawy, diagram pokrewieństwa. Wykorzystywał również metody statystyczne do rozwiązywania problemów. W LUQAM prowadzi szkolenia z zakresu TPM, Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, 5S, TWI, VSM, Lean Manufaturing. Myśl przewodnia Trenera to „Wszystkiego trzeba spróbować, to pomaga w zrozumieniu innych, a Lean Manufacturing oparty jest na relacjach międzyludzkich”.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz