Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie - Wrocław - TERMIN PEWNY)

Data: od 16-11-2018 do 18-11-2018
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Wrocław
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy biorą udział w grze symulacyjnej Lean Play, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy ciągłej poprawy. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości. Zespół stara się osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.Program:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

2. Identyfikacja i rodzaje strat.

3. Wdrażanie – etapy, pułapki.

4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:

   4.1.    Kaizen (drobne usprawnienia),

   4.2.    Jakość w produkcji – Jidoka, Poka Yoke,

   4.3.    Zarządzanie wizualne,

   4.4.    Standaryzacja pracy,

   4.5.    Planowanie produkcji – JIT, Kanban, Heijunka,

   4.6.    TPM (produktywne utrzymanie ruchu).

   4.7.    5S (porządek i organizacja pracy):

      •    Idea systemu 5S,

      •    Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze,

      •    Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.

   4.8.    Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):

      •    Idea mapowania strumienia wartości,

      •    Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości,

      •    Mapowanie obecnego strumienia wartości,

      •    Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości,

      •    Plan i wdrożenie zmian.

   4.9.    SMED (szybka zmiana narzędzia):

      •    Idea SMED,

      •    Etapy wdrożenia SMED,

      •    Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.

5. Całodniowa gra symulacyjna Lean Play.

6. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie wiedzy na temat Lean Manufacturing.

• Poznanie fundamentalnych narzędzi Lean z filarów Jit i Jidoka.

• Zapoznanie się z narzędziami problem solving.

• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.

• Duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).

• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od osiągnięć naszej firmy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comPo szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jezyku polskim i niemieckim.


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant oraz audytor w Lidze Mistrzów 5S Youth. Absolwent Politechniki Wrocławskiej specjalności Logistyka oraz Zarządzanie Jakością oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu Kazien. Swoje doświadczenie zdobył na stanowisku Kierownika Działu Ciągłego Doskonalenia w branży Automotive. W ramach swoich obowiązków zajmował się wdrożeniem Autonomicznej Obsługi Maszyn. Stworzył autorskie systemy zarządzania oparte na wykorzystaniu kart kontrolnych Shewharta. Wdrażał audity wielowarstwowe. Prowadził projekty 6sigma zgodne z metodyką Prince 2. Wdrażał 5S w różnych obszarach przedsiębiorstwa, SMED na liniach automatycznych. Tworzył analizy VSM. W ramach swoich obowiązków wykorzystywał metodologię MTM. Tworzył standardowe arkusze podziału pracy zgodne z TWI. Wykorzystywał metody rozwiązywania problemów, takie jak: PDCAm burza mózgów, Diagram Ishikawy, diagram pokrewieństwa. Wykorzystywał również metody statystyczne do rozwiązywania problemów. W LUQAM prowadzi szkolenia z zakresu TPM, Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, 5S, TWI, VSM, Lean Manufaturing. Myśl przewodnia Trenera to „Wszystkiego trzeba spróbować, to pomaga w zrozumieniu innych, a Lean Manufacturing oparty jest na relacjach międzyludzkich”.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz