Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Data: od 21-01-2019 do 22-01-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy mają szansę zrozumieć procesy zachodzące na różnych etapach rozwoju zespołu i poznać metody efektywnego, konstruktywnego wpływania na czynnik ludzki.Program:

1. Jasne wyznaczanie reguł, zasad, procedur funkcjonowania:

   1.1.    Miękkie i twarde metody gwarantujące sprawne współdziałanie (przepływ informacji, komunikacja góra-dół, dół-góra, pozioma oraz narzędzia wynikające z kodeksu pracy).

   1.2.    Udzielanie pozytywnego i negatywnego feedbacku zapewniającego porządek panujący w zespole.

2. Szacunek do lidera i współpracowników, jako warunek istnienia efektywnego zespołu.

   2.1.    Zarządzanie sytuacyjne: indywidualne podejście do pracownika w zależności od jego stopnia motywacji i kompetencji.

3. Style rozwiązywania konfliktów – indywidualne podejście do trudnych sytuacji w zależności od kontekstu ludzkiego – case study.

4. Utrzymanie dyscypliny wśród pracowników:

   4.1.    Trudne sytuacje wynikające z etapu rozwoju zespołu (lider-zespół, pracownik-pracownik).

5. Unikanie konfrontacji z problemem, jako negatywny wpływ na pracę zespołu.

Korzyści:

• Głębsze zrozumienie zasad funkcjonowania zespołu.

• Nabycie umiejętności formułowania problemu (sytuacji problematycznej) w sposób operacyjny.

• Umiejętność konfrontacji z trudnymi sytuacjami.

• Poznanie założeń przeprowadzania efektywnego feedbacku.

• Dokonanie wyboru właściwej metody do rozwiązania każdego z napotkanych problemów.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zarządzających zespołem:

• Dyrektorów,

• Kierowników,

• Menadżerów, 

• Liderów,

pragnących poszerzyć wiedzę na temat sposobów  diagnozowania i rozwiązywania konfliktów oraz dyscyplinowania pracowników.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz