Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie ryzykiem w organizacji - Risk Manager (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 16-02-2019 do 17-02-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 348 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zmiany w najpopularniejszych międzynarodowych standardach zarządzania jednoznacznie wskazują potrzeby organizacji, które na pierwszy plan wysuwają aspekt zarządzania. Najwyższe kierownictwo potrzebuje skutecznych narzędzi do identyfikacji szans i zagrożeń jakie mogą potencjalnie pojawić się i wzmocnić rozwój firmy lub przeszkodzić w osiągnięciu jej kluczowych celów. Potrzeba wymusza zmiany w podejściu do zarządzania, kierunek zmian idealnie oddaje stara maksyma, mówiąca że „lepiej jest zapobiegać, niż leczyć”. Słowa te idealnie definiują ideę zarządzania ryzykiem, która wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania wielu menadżerów, potrzebujących wsparcia w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka.

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy praktycznie od samego początku uczyli się stosowania nowoczesnych narzędzi do oceny ryzyka (m.in. takich jak Diagram Ishikawy, metoda SWIFT, FMEA, czy BowTie). Pierwsza część szkolenia jest swoistym wprowadzeniem, wyjaśniającym idee ryzyka. Druga część przedstawia w praktyczny sposób metodę budowania struktury zarządzania ryzykiem, która kończy się wypracowaniem – przy wsparciu trenera – kryteriów dla procesu oceny i zarządzania ryzykiem. Trzecia część – to już czysta praktyka jak wykorzystać narzędzia do zidentyfikowania, oceny ryzyka.  Kolejnym krokiem w oparciu o rozbudowane scenariusze opisujące funkcjonowanie „wirtualnej firmy” uczestnicy wcielają się w rolę menadżerów średniego szczebla i wspólnie prowadzą analizę potencjalnych szans i zagrożeń jakie mogą przeszkodzić im w osiągnięciu kluczowych kierunków rozwoju wskazanych przez najwyższe kierownictwo. Czwarta i zarazem ostatnia część szkolenia, ukierunkowuje uczestników na proces decyzyjny, który ostatecznie kończy cykl oceny ryzyka i rozpoczyna proces zarządzania ryzykiem.Program:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – terminologia.

2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do ryzyka.

3. Proces zarządzania ryzykiem (ISO 31000).

   3.1.    Ustalenie kontekstu organizacji (czynniki wewnętrzne i zewnętrze oraz strony zainteresowane) (ISO 9001 & 31000).

   3.2.    Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.

   3.3.    Postępowanie z ryzykiem.

   3.4.    Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.

   3.5.    Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem.

4. Wybrane metody oceny ryzyka (ISO 31010) m.in.:

   4.1.    Analiza przyczynowo-skutkowa- Drzewo Ishikawy.

   4.2.    Metoda SWIFT - co jeśli?

   4.3.    Matryca/macierz: skutek- prawdopodobieństwo.

   4.4.    Metoda FMEA.

   4.5.    Bow Tie.

5. Warsztat – proces zarządzania ryzykiem w „wirtualnej firmie”.

6. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych do efektywnego sposobu wdrożenia system zarządzania ryzykiem, zapewniając tym samym skuteczne narzędzie do wspierania proaktywnego zarządzania dla najwyższego kierownictwa i właścicieli procesów.

• Doskonalenie umiejętności skutecznej analizy procesów systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i szans odnoszących się do funkcjonowania firmy w aspekcie strategicznym, jak również operacyjnym.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane branżowymi systemami jakości, ewolucją norm ISO, tematyką zarządzania ryzykiem.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Jest absolwentką studiów z zakresu mechaniki i budowy maszyn na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszcz z zakresu zarządzania jakością. Od wielu lat związana z systemami zarządzania. Pracowała na stanowiskach Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością, Starszego Inżyniera Jakości. Pełniła funkcję Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. W ramach swoich obowiązków zajmowała się wdrażaniem systemu zarządzania jakością, utrzymywaniem zintegrowanego systemu zarządzania. Była odpowiedzialna również za wykonywanie analiz 8D, FA (Failure Analyze), Pareto, raportów (KPI). Monitorowała i nadzorowała prace serwisowe pod kątem spełnienia wymagań klienta. Zajmowała się również inicjonowaniem działań korygujących, wykonywaniem audytów procesowych, systemowych, 5S, dostawców, opracowywanie dokumentacji jakościowej m.in. instrukcje, plany kontroli i specyfikacje, wykonywaniem sprawdzianów jakościowych. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, Doskonalenie umiejętności menadżerskich, Auditor wewnętrzny systemu pracy 5S, Pełnomocnik ds. ZSZ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), Auditor wewnętrzny ISO 9001, ISO 14001, oraz PN-N-18001, Auditor wiodący ISO 9001.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz