Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
System pomysłów pracowniczych - Kaizen

Data: 13-12-2018
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie prezentuje zasady budowania oraz działania systemów sugestii pracowniczych w firmach (nie tylko produkcyjnych). Dodatkowo omówione zostaną możliwe zasady premiowania pracowników oraz podejście systemowe do racjonalizacji w przedsiębiorstwie.Program:

1. Czym jest Kaizen?

2. Dlaczego warto inwestować w pomysły pracowników?

3. Główne zasady budowy systemu sugestii pracowniczych.

4. Zgłoszenie pomysłu i jego ocena.

5. Realizacja pomysłów pracowniczych.

6. Zatwierdzenie realizacji pomysłu i komunikacja z pomysłodawcą.

7. Systemy premiowania pomysłów.

8. Wizualizacja wyników działania systemu i najważniejsze wskaźniki.

9. Podtrzymanie działania systemu w długim okresie czasu.

Korzyści:

• Przypomnienie zasad Kaizen i dlaczego warto inwestować w sugestie pracowników.

• Poznanie zasad budowy systemu sugestii i kamieni milowych systemu.

• Zapoznanie się z zagrożeniami i jak im przeciwdziałać.

• Poznanie różnych rozwiązań w temacie racjonalizacji.

• Wymiana doświadczeń z trenerem i uczestnikami szkoleń.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą wdrażać zasady ciągłego doskonalenia zgodne z Kaizen oraz dowiedzieć się więcej na temat systemów racjonalizatorskich. Szkolenie kierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej niezależnie od działu oraz specjalistów i inżynierów zajmujących się ciągłym doskonaleniem i poprawą organizacji pracy w przedsiębiorstwach.

Charakter: Wykładowo-praktyczny, dyskusja.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz