Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - Upgrade To Black Belt - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 26-11-2018 do 29-11-2018
Liczba godzin: 84
Miejsce: Kraków
Cena: 6800 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z certyfikatem Green Belt zdobytym w LUQAM bądź innej firmie, które chcą podnieść swoją wiedzę do poziomu Black Belt. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.Program:

1. Case study – symulacja projektu:

   1.1.    Identyfikacja CTQ projektu.

   1.2.    Opracowanie karty projektu.

   1.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.

   1.4.    Określenie charakterystyki CTQ.

   1.5.    Zdefiniowanie danych procesu:

        •    Hipergeometryczny dobór próbek.

   1.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

        •     Parametry odtwarzalności i powtarzalności.

        •     MSA dla danych ciągłych.

   1.7.     Określenie zdolności procesu:

        •    Capability Process.

   1.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.

   1.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:

        •    Testy hipotez dla danych ciągłych.

        •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.

  1.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

       •     FMEA.

        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).

        - Dekompozycja wyrobu/procesu.

        - Analiza potencjalnych błędów.

        - Analiza skutków błędów.

        - Analiza przyczyn błędów.

        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.

        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.

        - Ustalenie rankingu błędów.

        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.

        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.

        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.

      •   DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

  1.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.

  1.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.

  1.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.

      •    Kaizen.

      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).

      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.

      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.

      •    Wprowadzenie systemu Pull.

      •    Wykorzystanie Kart Kanban.

      •    Gra symulacyjna Pull Flow.

   1.14. Weryfikacja systemu miar.

   1.15. Określenie zdolność procesu.

   1.16. Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknięcia projektu.

      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.

2. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

   2.1.    Metoda DMADV.

   2.2.    Metoda DCCDI.

   2.3.    Metoda IDOV.

3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.

   3.1.    Definicja i poziomy przywództwa.

   3.2.    Zasady postępowania Lidera.

   3.3.    Analiza zachowań kierowniczych.

4. Kreatywne rozwiązywanie problemów.

   4.1.    Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.

   4.2.    Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów.

   4.3.    Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:

      •    Meta plan.

      •    Mapa myśli.

      •    Metoda Walta Disney’a.

      •    Metoda 6 kapeluszy de Bono.

5. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:

• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.

• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.

• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

• kierownicy,

• managerowie,

• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,

• liderzy zespołów projektowych.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe szkoleniowym (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie co do ilości zjazdów szkoleniowych). Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comUwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz