Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: 24-11-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 198 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Kaizen koncentruje się na omówieniu podejścia do ciągłego doskonalenia opartego o filozofię Kaizen. Szkolenie ma charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen i jej zasadniczych aspektów, jak również zostaną omówione główne elementy praktyczne wpływające na efektywność wdrożenia filozofii Kaizen.Program:

1. Kaizen – coś więcej niż narzędzie, definicja i znaczenie słowa Kaizen.

2. Główne koncepcje Kaizen:

   2.1.    Kaizen a procesy zarządcze.

   2.2.    Nastawienie na proces i wynik.

   2.3.    Dobrze za pierwszym razem.

   2.4.    PDCA / SDCA.

   2.5.    Dane podstawa podejmowania działań.

   2.6.    Klient wewnętrzny.

3. Systemy filozofii Kaizen:

   3.1.    TQM – zapewnienie jakości w procesach.

   3.2.    TPM – wysoka sprawność / efektywność parku maszynowego.

   3.3.    Zarządzanie przez cele – określenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkie procesy.

   3.4.    System sugestii pracowniczych – elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemy Kaizen.

   3.5.    Działania zespołowe – małe projekty usprawniające.

4. Gemba Kaizen – dom zarządzania gemba.

5. Zasady zarządzania Gemba.

6. Role i odpowiedzialności za Kaizen.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia pozna koncepcję, zrozumie idee ciągłego doskonalenia opartą o filozofię Kaizen, a także poza istotne elementy wpływające na sukces wdrożenia.

Adresaci:

• studenci zainteresowani tematyką Lean Management i Kaizen,

• osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inżynierów procesu,

• osoby które chcą poznać efektywną koncepcję ciągłego doskonalenia.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, auditor i konsultant w LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwentka wielu uczelni z zakresu nauk technicznych i zarządzania, w tym Politechniki Warszawskiej ukończonej z celującym wynikiem końcowym. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie z zakresu przywództwa. Pracowała na stanowiskach Project Managera, Senior Industrial Engineer, Area Industrial Engineer. Pełni również funkcję nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ma doświadczenie w branży spożywczej i automotive. W ramach swoich obowiązków zajmowała się optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem Six Sigma i narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, TPM, A3, MOST, OC, Just in Time itp.), budową planu postępu, prowadzeniem projektów, animacją spotkań i warsztatów. Wdrażała w przedsiębiorstwach systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning). Wielokrotnie opracowywała i wdrażała modele systemu premii wydajnościowych. Zajmowała się również szkoleniem i wspieranie działań pracowników. Jest biegła w wykonywaniu różnego typu analiz techniczno-ekonomicznych, ergonomicznych oraz kalkulacjach KPI (Key Performance Indicators), kosztów czy zasobów potrzebnych do realizacji planu produkcji. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. MS Access podstawowy, Zarządzanie projektami wg standardu PMI, Lean Six Sigma Green Belt, Lider Lean Manufacturing, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 /OHSAS, Visual Basic for Applications, BASIC MOST Accenture work measurement training program, Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielokrotny autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach z zakresu inżynierii produkcji. Motto: „Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami!”
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz