Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001 (Szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 17-11-2018 do 18-11-2018
Liczba godzin: 16
Miejsce: Gdańsk
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia zostaną prowadzone ćwiczenia mające na celu przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce.Program:

1. Auditor – nowe podejście.

2. Obowiązki i kompetencje auditora.

3. Zdefiniowanie procesu auditu.

4. Etapy prowadzenia auditu.

5. Podział auditu wewnętrznego.

6. Formy zadawania pytań auditowych.

7. Analiza wymagań normy ISO 9001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

8. Ćwiczenia ISO 9001.

9. Rodzaje dokumentów auditowych.

10. Analiza wymagań normy ISO 14001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.

11. Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001.

12. Ćwiczenia ISO 14001.

13. Terminologia ISO 14001.

14. Scenki auditowe.

15. Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.

16. Kompatybilność systemów.

17. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań normy.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Jest absolwentką studiów z zakresu mechaniki i budowy maszyn na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszcz z zakresu zarządzania jakością. Od wielu lat związana z systemami zarządzania. Pracowała na stanowiskach Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością, Starszego Inżyniera Jakości. Pełniła funkcję Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. W ramach swoich obowiązków zajmowała się wdrażaniem systemu zarządzania jakością, utrzymywaniem zintegrowanego systemu zarządzania. Była odpowiedzialna również za wykonywanie analiz 8D, FA (Failure Analyze), Pareto, raportów (KPI). Monitorowała i nadzorowała prace serwisowe pod kątem spełnienia wymagań klienta. Zajmowała się również inicjonowaniem działań korygujących, wykonywaniem audytów procesowych, systemowych, 5S, dostawców, opracowywanie dokumentacji jakościowej m.in. instrukcje, plany kontroli i specyfikacje, wykonywaniem sprawdzianów jakościowych. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, Doskonalenie umiejętności menadżerskich, Auditor wewnętrzny systemu pracy 5S, Pełnomocnik ds. ZSZ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), Auditor wewnętrzny ISO 9001, ISO 14001, oraz PN-N-18001, Auditor wiodący ISO 9001.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz