Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001/ISO 45001 (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 24-11-2018 do 25-11-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001/ISO 45001Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001 w kontekście prowadzenia procesów audytowania w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie metod i technik auditowania w kontekście PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001, które pozwolą uczestnikom na skuteczniejsze monitorowanie wdrożonego systemu. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności analitycznego myślenia w ramach systemów zarządzania w organizacji.Program:

1. Norma OHSAS 18001 oraz ISO 45001.

2. Omówienie wymagań SZB w oparciu o normę OHSAS 18001/ISO 45001:

   2.1.    Polityka.

   2.2.    Planowanie w zakresie identyfikacji zagrożeń.

   2.3.    Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagrożeń.

   2.4.    Ocena i kontrola ryzyka.

   2.5.    Wymagania prawne.

   2.6.    Programy i cele BHP.

   2.7.    Struktura i odpowiedzialność.

   2.8.    Szkolenie, świadomość i kompetencje.

   2.9.    Konsultacja i komunikacja.

  2.10.    Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją.

  2.11.    Sterowanie operacyjne.

  2.12.    Reagowanie na awarie i katastrofy.

  2.13.    Pomiary i monitorowanie efektów działalności.

  2.14.    Wypadki i zdarzenia wypadkowe.

  2.15.    Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

  2.16.    Zapisy i zarządzanie zapisami.

  2.17.    Przeglądy najwyższego kierownictwa.

  2.18.    Audity wewnętrzne.

3. Wykonanie oceny ryzyka.

4. Opracowanie przykładowych celów i zadań.

5. Definiowanie niezgodności.

6. Ćwiczenia praktyczne.

7. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pytań.

8. Przeprowadzenie auditu.

9. Pisanie niezgodności.

10. Test końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań normy OHSAS 18001/ISO 45001.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.

• Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych.

• Nabycie umiejętności prowadzenia analizy ryzyka.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

• Osoby zainteresowane branżowymi systemami zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można realizować również w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Specjalistka w zakresie zarządzania produkcją i Lean Manufacturing z wieloletnim stażem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania narzędzi Lean, takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, analiza przepływu, system Kanban, COPQ itp. W ramach pracy zawodowej przewodziła projektom wdrażającym narzędzia koncepcji Lean Manufacturing. Prowadziła także szkolenia wewnątrzzakładowe zarówno dla operatorów, jak i kadry zarządzającej. Jest Auditorem Systemów Zarządzania (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949). Obecnie zajmuje kierownicze stanowisko w międzynarodowej korporacji działającej w branży elektrotechnicznej, gdzie jest odpowiedzialna za doskonalenie w obszarze zarządzania produkcją i zarządzania jakością. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W ramach pracy badawczej zajmuje się tematyką zarządzania środowiskowego, głównie nowatorskimi sposobami jego doskonalenia. Publikuje artykuły z zakresu Lean Manufacturing w czasopismach branżowych.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz