Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 50001 - NOWOŚĆ! (szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 24-11-2018 do 25-11-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając firmie przewagę konkurencyjną.

ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.

Standard określa wymagania dotyczące SZE w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji.

System Zarządzania Energią wg. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Korzystanie z ISO 50001 jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:

• Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.

• Poprawa efektywności firmy.

• Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.

• Zgodność z wymogami prawnymi.

• Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

• Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

• Spełnienie oczekiwań interesariuszy a także wszelkich nałożonych wymogów zarówno teraz jak i w przyszłości.

• Zabezpieczenie dostaw energii.

• Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Program:

1. Wprowadzenie do zarządzania energią w firmie.

   1.1.    Wymagania prawne związane z użytkowaniem i zużyciem energii oraz efektywnością energetyczną - przegląd oceny zgodności.

   1.2.    Przegląd energetyczny jako źródło informacji o procesach, obiektach, instalacjach i urządzeniach mających znaczący wpływ na zużycie energii - metodologia i kryteria oceny.

2. System zarządzania energią wg normy ISO 50001:2011.

   2.1.    Polityka energetyczna.

   2.2.    Przegląd energetyczny.

   2.3.    Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.

   2.4.    Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią.

   2.5.    Działania korygujące i zapobiegawcze.

   2.6.    Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią .

3. Ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania energią - audity wewnętrzne.

   3.1.    Zasady auditowania.

   3.2.    Zarządzanie programami auditów.

   3.3.    Dokumentowanie auditów.

   3.4.    Dobór i ocena kompetencji auditorów wewnętrznych.

   3.5.    Działania poauditowe.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie,

• znajomości wymagań normy ISO 50001,

• audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką Systemowego Zarządzania Energią

• Osoby przygotowujące się do roli Pełnomocników Zarządu ds. Systemów Zarządzania

• Kandydaci dla audytorów System Zarządzania Energią

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 


 

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz