Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 17025 - szkolenie spoza standardowej oferty

Data: od 17-11-2018 do 18-11-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiami wg ISO/IEC 17025:2017. Uczestnicy zostają zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Pierwsza część szkolenia poświęcona jest zapoznaniu uczestników z wymaganiami normy 17025 w odniesieniu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań usprawniających system zarządzania. Następnie prezentowane są wymagania w odniesieniu do kompetencji technicznych, również z podaniem praktycznych możliwości ich realizacji. Druga część szkolenia dotyczy zdobywania umiejętności przygotowywania i prowadzenia auditów jakości.Program:

1. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 – podejście procesowe – zakres zmian porównanie dwóch edycji standardu.

2. Wymagania dotyczące organizacji i zarządzania:

   2.1.    Kto kieruje pracą, kto nadzoruje, kto sprawdza?

   2.2.    Rola kierownictwa.

   2.3.    Mechanizmy komunikacji w laboratorium.

3. Wymagania dotyczące zasobów:

   3.1.    Podział uprawnień i obowiązków.

   3.2.    Doskonalenie personelu i szkolenia.

   3.3.    Przegląd warunków lokalowych.

   3.4.    Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

   3.5.    Materiały referencyjne.

   3.6.    Zachowanie spójności pomiarowej.

   3.7.    Zewnętrzne dostawy i usługi.

4. Wymagania dotyczące procesów:

   4.1.    Przegląd zapytań, ofert i umów.

   4.2.    Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych.

   4.3.    Pobieranie próbek.

   4.4.    Postepowanie z obiektami do badań i wzorcowa.

   4.5.    Ocena niepewności pomiaru.

   4.6.    Zapewnienie jakości wyników.

   4.7.    Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami.

   4.8.    Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją.

5. Ocena ryzyka w laboratoriach – przykłady, ćwiczenia.

6. Omówienie zasad dostosowania dokumentacji posiadanego systemu do wymagań standardu PN-EN ISO 17025:2017.

7. Omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji.

8. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Uzyskanie kompetencji i wiedzy praktycznej w zakresie audytowania.

• Poznanie specyficznych wymagań technicznych dotyczących ISO 17025 oraz przygotowanie do auditowania tychże wymagań.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

• Pracownicy laboratoriów.

• Pracownicy firm przygotowujących się do wdrożenia wymagań ISO 17025.

• Pełnomocnicy i Auditorzy systemów zarządzania mający w strukturach firmy laboratoria badawcze.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comProwadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku specjalisty ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Obecnie auditor Polskiego Centrum Akredytacji. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i ISO 22000. Uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Przeszkoliła ponad tysiąc osób.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz