Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
Podstawy programu MiniTab

Data: 29-10-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Jednodniowe szkolenia z zakresu pracy z programem statystycznym MiniTab. Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych funkcji programu takich jak: wprowadzanie danych, przeprowadzanie obliczeń z zakresu statystki opisowej, graficzna prezentacja danych, funkcje jakościowe - obliczenia zdolności procesu, tworzenie kart kontrolnych, analiza systemu pomiarowego.Program:

1. Podstawowe okna programu MiniTab.

2. Wprowadzanie danych.

3. Podstawowa statystyka w MiniTab.

4. Graficzna prezentacja danych.

5. Analiza zdolności procesu.

6. Karty kontrolne w programie MiniTab.

7. Analiza systemu pomiarowego w MiniTab.

Korzyści:

• Wprowadzenie do pracy z programem Minitab.

• Poznanie podstaw programu.

• Umożliwienie samodzielnej pracy nad zagadnieniami z zakresu kart kontrolnych, systemów pomiarowych i analizy zdolności procesu.

Adresaci:

• Inżynierowie procesu

• Inżynierowie jakości

• Studenci kierunków inżynierskich

Charakter: Warsztaty z użyciem programu.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz