Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
TWI - Training Within Industry - Szkolenie Pracowników - NOWOŚĆ!!!

Data: 19-11-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Temat przeznaczony dla wszystkich pracowników, którzy szkolą osoby pracujące na produkcji. W tym kierowników zmian, kierowników produkcji, mentorów, trenerów wewnętrznych. Metoda opracowana w USA podczas II Wojny Światowej w celu szybkiego i skutecznego przyuczania pracowników produkcyjnych. Zawiera elementy tworzenia wizualnej i praktycznej instrukcji pracy oraz prawidłowego sposobu szkolenia. Posiadanie instrukcji pracy stworzonych w oparciu o metodologię TWI pozwala na bardziej precyzyjne definiowanie procesów, a w konsekwencji na łatwiejsze ich doskonalenie.Program:

1. Standaryzacja i instrukcje pracy w ujęciu Kaizen.

2. Niepoprawne sposoby instruowania pracowników.

3. Wykonanie podziału pracy.

4. Praca w grupach nad przygotowaniem instrukcji.

5. Dyskusja i praktyczne przećwiczenie instrukcji.

Korzyści:

• Umiejętność odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu.

• Poznanie systemu tworzenia instrukcji pracy.

• Posługiwanie się narzędziami Lean.

• Umiejętność stosowania narzędzi Lean podczas pracy i rozwiązywania problemów – skuteczne działania.

• Usystematyzowanie i priorytetyzacja działań.

Adresaci:

• Kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

• Osoby pełniące funkcje trenerów wewnętrznych.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant oraz audytor w Lidze Mistrzów 5S Youth. Absolwent Politechniki Wrocławskiej specjalności Logistyka oraz Zarządzanie Jakością oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu Kazien. Swoje doświadczenie zdobył na stanowisku Kierownika Działu Ciągłego Doskonalenia w branży Automotive. W ramach swoich obowiązków zajmował się wdrożeniem Autonomicznej Obsługi Maszyn. Stworzył autorskie systemy zarządzania oparte na wykorzystaniu kart kontrolnych Shewharta. Wdrażał audity wielowarstwowe. Prowadził projekty 6sigma zgodne z metodyką Prince 2. Wdrażał 5S w różnych obszarach przedsiębiorstwa, SMED na liniach automatycznych. Tworzył analizy VSM. W ramach swoich obowiązków wykorzystywał metodologię MTM. Tworzył standardowe arkusze podziału pracy zgodne z TWI. Wykorzystywał metody rozwiązywania problemów, takie jak: PDCAm burza mózgów, Diagram Ishikawy, diagram pokrewieństwa. Wykorzystywał również metody statystyczne do rozwiązywania problemów. W LUQAM prowadzi szkolenia z zakresu TPM, Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, 5S, TWI, VSM, Lean Manufaturing. Myśl przewodnia Trenera to „Wszystkiego trzeba spróbować, to pomaga w zrozumieniu innych, a Lean Manufacturing oparty jest na relacjach międzyludzkich”.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz