Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Data: od 03-12-2018 do 06-12-2018
Liczba godzin: 30
Miejsce: Gdańsk
Cena: 3264 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest w części analizą normy ISO 9001:2015 prowadzoną wspólnie z uczestnikami w sposób szczegółowy, oparty na praktyce wdrożeniowej i auditorskiej trenerów zdobywanej od wielu lat w firmach z różnych branż. Pozwala to spojrzeć na wymagania normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych. Przekłada się to na doskonalenie metod i technik auditowych oraz na unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez auditorów. Elementy warsztatowe opracowane zostały pod kątem możliwości wspólnego przećwiczenia niektórych z ważniejszych elementów przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditów. Szkolenie pogłębia kompetencje auditorów wewnętrznych, ale również przygotowuje uczestników do roli auditorów zewnętrznych współpracujących z jednostkami certyfikacyjnymi.Program:

Dzień I

1. Istota norm.

2. Osiem zasad zarządzania.

3. Podejście procesowe.

4. Wymagania i terminologia normy ISO 9001:2015 -  interpretacja i dyskusja.

Dzień II

1. Cele i korzyści dokumentowania systemów zarządzania.

2. Wstęp do audytowania.

3. Ćwiczenie, role auditora.

4. Wytyczne ISO 19011.

5. Cykl Auditu.

6. Zarządzanie programami auditów.

7. Planowanie i przygotowanie auditu.

8. Warsztaty: przygotowywanie planu auditu.

9. Warsztaty: przegląd Księgi Jakości w odniesieniu do wymagań normy.

10. Warsztaty: przegląd dokumentacji według listy sprawdzającej.

Dzień III

1. Prowadzenie auditu.

2. Ćwiczenie, notatki auditora.

3. Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności (zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015).

4. Warsztaty: opis niezgodności, uzasadnienie i powiązanie z wymaganiami.

5. Raport z auditu.

6. Ćwiczenie.

7. Działania poauditowe.

8. Scenki auditowe według scenariuszy.

Dzień IV

1. Warsztaty: przygotowywanie auditu najwyższego kierownictwa.

2. Scenka: audit najwyższego kierownictwa.

3. Warsztaty: przygotowanie auditu procesu.

4. Scenka: przeprowadzenie auditu proces.

5. Warsztaty: przygotowanie auditu kadr.

6. Scenka: przeprowadzenie auditu kadr.

7. Warsztaty: przygotowanie spotkania zamykającego.

8. Scenka: spotkanie zamykające.

9. Warsztaty: raport z auditu.

10. Wartość dodana z auditu.

11. Case study: zalecenia.

12. Przegląd i podsumowanie.

13. Komunikacja w procesie auditu.

14. Warsztaty.

15. Sytuacje trudne w procesie auditu.

16. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Pogłębienie rozumienia wymagań normy w kontekście osiągania określonych celów firmy.

• Możliwość udoskonalenia procesu auditu we własnej firmie.

• Podniesienie kompetencji i umiejętności auditora wiodącego.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditora wiodącego wg ISO 9001:2015.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dużą ilością ćwiczeń warsztatowych.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz