Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
APQP, PPAP - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 28-11-2018 do 29-11-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Proces APQP (zaawansowane projektowanie jakości wyrobu) został rozwinięty przez branżę motoryzacyjną na potrzeby realizacji nowych projektów. Jego głównym celem jest ułatwienie komunikacji oraz zakończenie projektu na czas. Wykorzystywane przez APQP narzędzia dają możliwość m. in. rozpoznania wymagań klienta, zbadanie ryzyka dla nowoprojektowanych wyrobów jak i procesów oraz pozwalają na usystematyzowanie zarządzania nowym wdrożeniem. Uwieńczeniem prac projektowych jest akceptacja produktu i/lub procesu przez klienta. Aby ją uzyskać, organizacja musi przedłożyć dokumentację PPAP, potwierdzającą, że wszystkie wymagania klienta zostały poprawnie zrozumiane a zaprojektowany proces posiada wystarczający potencjał, dający możliwość zaspokojenia zamówień klienta. Narzędzia APQP oraz PPAP stanowią integralną całość, będącą podstawą realizacji projektów nie tylko w branży motoryzacyjnej.Program:

1. Podstawowe założenia APQP.

2. Identyfikacja potrzeb klienta.

3. Specyficzne wymagania klienta.

4. Fazy APQP:

   4.1.    Planowanie i identyfikacja celu.

   4.2.    Projektowanie i rozwój wyrobu.

   4.3.    Projektowanie i rozwój procesu.

   4.4.    Walidacja wyrobu i procesu.

   4.5.    Sprzężenie zwrotne i działania korygujące.

5. Plany kontroli.

6. Zastosowanie procedury PPAP.

7. Elementy PPAP oraz ich powiązanie z APQP.

8. Poziomy przedłożenia oraz status PSW.

9. Zmiany w procesie lub produkcie a PPAP. 

Korzyści:

• Poznanie podstawowych narzędzi APQP służących do zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.

• Poznanie logiki procesu PPAP, jego powiązania z APQP oraz wymagań, co do związanej z nim dokumentacji.

• Możliwość sprawdzenia w praktyce poznanych narzędzi.

Adresaci:

• Firmy zainteresowane wdrożeniem zarządzania projektami poprzez APQP.

• Przedsiębiorstwa chcące poprawić efektywność projektowania produktów oraz procesów produkcyjnych.

• Pracownicy działów nowych wdrożeń oraz zarządzania projektami odpowiedzialni za prowadzenie projektów.

• Inżynierowie oraz specjaliści odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów oraz procesów: technolodzy, konstruktorzy, pracownicy R&D, inżynieria jakości dostaw, inżynieria zapewnienia jakości projektu, zakupy.

• Kierownicy oraz pracownicy działów produkcyjnych realizujących produkcję wyrobów, w szczególności: inżynieria jakości procesu, technolodzy realizacji procesu.

Charakter: Zajęcia mają charakter wykładów oraz ćwiczeń, mających na celu poznanie praktycznych aspektów omawianych narzędzi.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również realizować w połączeniu z Metodą FMEA.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Prowadzi szkolenia w trybie otwartym i zamkniętym. Opiekun merytoryczny kierunku Automotive Quality Expert i wykładowca na studiach Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Praktyk z zakresu zarządzania jakością i projektowania wymagań jakościowych. Ekspert z zakresu narzędzi jakościowych z naciskiem na SPC/MSA, FMEA, APQP i PPAP. Specjalista w dziedzinie Six Sigma, VDA i ISO/TS 16949. Jego główną specjalnością są projekty auditorskie, szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół wdrażania systemów i narzędzi zarządzania jakością. Dodatkowo jest specjalistą z zakresu narzędzi wykorzystywanych w sektorze przemysłowym, w szczególności motoryzacyjnym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemem ISO/TS 16949. Swoje umiejętności nabył dzięki zaangażowaniu w kilkuset projektach. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania PPAP i APQP. Pracował na stanowiskach Specjalisty ds. Walidacji, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Kierownika Działu Jakości. Jest Auditorem Wiodącym jednostki certyfikującej systemy zarządzania. Pełnomocnik ds. Jakości w kilku firmach na terenie województwa mazowieckiego. Jeden z najbardziej znanych szkoleniowców z zakresu narzędzi używanych w branży automotive w Polsce. Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla Valeo, Bridgestone, Tenneco, Avon, BWI, Delphi.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz