Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 14001 (Szkolenie studenckie - Kraków - TERMIN ODWOŁANY)

Data: od 09-06-2018 do 10-06-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w systemie zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Tematem głównym jest problematyka z zakresu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Uczestnicy zostają zapoznani z metodyką identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Omówione zostanie również uzasadnienie ważności znaczenia przepisów prawnych z zakresu środowiska dla organizacji.Program:

1. Wprowadzenie.

2. Zarys wymagań normy ISO 14001:2015.

3. Główne zagadnienia dotyczące auditowania.

4. Przygotowanie planu auditu.

5. Obowiązki auditora.

6. Ćwiczenie praktyczne.

7. Czynności przedauditowe.

8. Listy kontrolne.

9. Ćwiczenie praktyczne.

10. Przeprowadzanie auditu.

11. Niezgodności.

12. Dokumentowanie wniosków z auditu.

13. Ćwiczenie praktyczne.

14. Podsumowanie.

15. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań ISO 14001:2015.

• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań normy.

• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg ISO 14001.

• Poznanie dobrej praktyki w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości wg ISO 14001:2015.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.

• Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych.

Adresaci:

• Dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą auditora.

• Dla osób zainteresowanych branżowymi systemami zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Warszawskiej, kierunku Master of Business Administration w Szkole Businessu na Politechnice Warszawskiej, a także studiów podyplomowych Menadżer Jakości. Od początku kariery związana z Systemami Zarządzania Jakością. Swoje doświadczenie zdobywała pełniąc funkcję Koordynatora Projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem, Specjalisty ds. Zapewnienia Jakości, Specjalisty ds. Zapewnienia Jakości i Monitorowania Działań Niepożądanych oraz Koordynatora ds. Zapewnienia Jakości i Zgodności z Prawem Centrum Dystrybucyjnego. Odpowiedzialna była za wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakości zgodnego z wymaganiami standardów oraz z prawem polskim. Prowadziła i koordynowała audity wewnętrzne i zewnętrzne. Odpowiedzialna była również za opracowywanie dokumentacji systemowej. W LUQAM prowadzi szkolenia z zakresu norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz