Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
APQP, FMEA, PPAP (Szkolenie studenckie - Wrocław - TERMIN ODWOŁANY)

Data: od 21-04-2018 do 22-04-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Wrocław
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Proces APQP (zaawansowane projektowanie jakości wyrobu) został rozwinięty przez branżę motoryzacyjną na potrzeby realizacji nowych projektów. Jego głównym celem jest ułatwienie komunikacji oraz zakończenie projektu na czas. Wykorzystywane przez APQP narzędzia dają możliwość m. in. rozpoznania wymagań klienta, zbadanie ryzyka dla nowoprojektowanych wyrobów jak i procesów oraz pozwalają na usystematyzowanie zarządzania nowym wdrożeniem.

Uwieńczeniem prac projektowych jest akceptacja produktu i/lub procesu przez klienta. Aby ją uzyskać, organizacja musi przedłożyć dokumentację PPAP, potwierdzającą, że wszystkie wymagania klienta zostały poprawnie zrozumiane a zaprojektowany proces posiada wystarczający potencjał, dający możliwość zaspokojenia zamówień klienta.

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.

Narzędzia APQP, FMEA oraz PPAP stanowią integralną całość, będącą podstawą realizacji projektów nie tylko w branży motoryzacyjnej.Program:

1. APQP:

   1.1.    Etapy planowania jakości.

   1.2.    Planowanie jakości wyrobu.

   1.3.    Projektowanie wyrobu.

   1.4.    Projektowanie procesu.

   1.5.    Zatwierdzenie procesu oraz wyrobu.

   1.6.    Produkcja i sprzężenie zwrotne.

   1.7.    Case study.

2. PPAP:

   2.1.    Procedura zatwierdzania detali produkcyjnych.

   2.2.    Poziomy zatwierdzenia.

   2.3.    Dokumentacja zatwierdzeń.

3. FMEA:

   3.1.    Rodzaje analiz.

   3.2.    Podstawowe założenia FMEA.

   3.3.    Procedura postępowania przy wykorzystywaniu FMEA procesu i projektu.

   3.4.    Praktyczne przykłady zastosowania FMEA.

4. Warsztaty - przygotowanie FMEA, planu kontroli.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Poznanie standardów APQP w zarządzaniu projektami w przemyśle motoryzacyjnym.

• Poznanie etapów i wymagań odnośnie procesu projektowania, walidacji produktu oraz analiz ryzyka projektu.

• Wiedza na temat procedury zatwierdzania gotowych części do produkcji seryjnej (PPAP) oraz dokumentów wymaganych przez klientów.

• Praktyczna znajomość narzędzia FMEA poparta przykładem warsztatowym.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu branży motoryzacyjnej.

• Osoby zainteresowane pracą w działach nowych wdrożeń oraz zarządzania projektami,  na stanowiskach odpowiadających za prowadzenie projektów, a także przygotowujących się do pracy jako inżynierowie oraz specjaliści odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów oraz procesów: technolodzy, konstruktorzy, pracownicy R&D, inżynieria jakości dostaw, inżynieria zapewnienia jakości projektu, zakupy lub na stanowiskach kierowniczych oraz jako pracownicy działów produkcyjnych realizujących produkcję wyrobów, w szczególności: inżynieria jakości procesu, technolodzy realizacji procesu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.comPo szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz