Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Administrator bezpieczeństwa informacji ISO 27001 (szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 05-05-2018 do 06-05-2018
Liczba godzin: 16
Miejsce: Kraków
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie porusza zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji takie jak: zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji oraz innych rzeczy wartościowych, sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami, najważniejsze normy opisujące bezpieczeństwo informacji, wymogi prawne związane z ochroną informacji, omówienie wymagań związanych z przepisami ochrony danych osobowych, identyfikacja zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od planowania po weryfikację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań normy ISO 27001.Program:

1. Wstęp do bezpieczeństwa informacji.

2. Znaczenie informacji.

3. Zagrożenia.

   3.1.    Ocena ryzyka.

   3.2.    Podstawowe metody unikania i zabezpieczenia się przed zagrożeniami.

   3.3.    Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych z ryzykiem.

4. Administracja danych i zarządzanie aktywami.

5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

6. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.

   6.1.    Definicje.

   6.2.    Wymagania.

   6.3.    Wdrożenie.

   6.4.    Dokumentacja.

   6.5.    Auditowanie systemu ISO 27001.

      •    Techniki auditowania.

      •    Postępowanie z niezgodnościami.

      •    Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i auditowania skuteczności wdrożonych PCD.

      •    Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

      •    Dokumentowanie auditu.

      •    Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.

      •    Ćwiczenia z zakresu auditowania.

   6.6.    Załącznik A.

7. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.

• Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.

• Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.

• Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Adresaci:


• Kandydaci na auditorów systemu bezpieczeństwa informacji.

• Wszyscy zainteresowani dziedziną technologii informatycznych i systemów jakości.

• Administratorzy i użytkownicy sieci IT.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Pracował jako auditor informatyczny oraz Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Teleinformatycznych (systemy przetwarzające informacje niejawne). Praktyk w zakresie auditowania oraz wdrażania systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 27001. Specjalista w zakresie zarządzania jakością, analizy i zarządzania ryzykiem, mapowania i modelowania procesów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami m.in. centralnymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów w całej Administracji Podatkowej, projektami wdrożeniowymi zarówno w sektorze usług jak i produkcji, projektami IT. Trener z zakresu zarządzania projektami. Z wykształcenia informatyk o specjalności systemy i sieci komputerowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako administrator i programista systemów komputerowych (rodzina Windows Server, Linux, Unix, Mac OS) oraz systemów bazodanowych SQL. Programista Delphi, PHP.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz