Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lean Play - gra symulacyjna - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 09-03-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Warsztaty polegają na symulacji organizacji (na potrzeby szkolenia: firmy produkcyjnej), z podziałem uczestników na role (np. operatorzy, logistycy, kontrolerzy jakości) i przypisaniem im konkretnych zadań. Uczestnicy, z punktu widzenia swoich funkcji, zyskują możliwość przyjrzenia się mechanizmom przepływów, działania procesu, kwestiom ergonomii, problemom jakościowym itp. oraz możliwości ich poprawy w taki sposób, by uzyskać jak najlepszy wynik finansowy swojej "firmy". Stosowane są w tym celu mechanizmy ciągłego doskonalenia i podejścia Kaizen. Każdy z etapów produkcji (wykonywanej na ćwiczebnych modelach) kończy się analizą wyników i zaplanowaniem kolejnego etapu –  w zależności od osiągniętych wyników. Po zakończeniu symulacji odbędzie się dyskusja na temat możliwości eliminowania strat w procesie Klienta.Program:

1. Gra symulacyjna.

2. Podsumowanie.

3. Dyskusja.

Korzyści:

• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.

Adresaci:

• Osoby pracujące w działach produkcji, na co dzień stykające się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych) chcące przećwiczyć narzędzia Lean w praktyce.

Charakter: Gra symulacyjna.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz