Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA Advanced

Data: od 26-04-2018 do 27-04-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Niezależnie od branży każda firma pragnie do minimum zredukować ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, uruchomieniem nowego procesu bądź wprowadzeniem zmian do już istniejących wyrobów lub metod wytwarzania. Dlatego też niezwykle cenna jest praktycznymi wiedza związana z technikami jego oceny. FMEA daje możliwość dokonania pomiaru ryzyka (zarówno dla produktu jak i procesu), co czyni tę metodę niezwykle cenną jak i popularną wśród firm pragnących zwiększać zadowolenie swych klientów jak i podnosić swoją konkurencyjność.Podstawą oceny ryzyka obliczanego w ramach FMEA jest zespół, którego doświadczenie rośnie wraz z realizacją kolejnych analiz i projektów. To jego członkowie, bazując na swoich doświadczeniach oraz przeprowadzonych analiza powinni być w stanie zidentyfikować funkcje, które powinien realizować produkt/proces, przewidzieć, co może pójść nie tak i jakie będą tego skutki oraz jak często przyczyna może występować i czy jest ona wykrywalna. Dlatego też tak ważny jest aspekt praktycznej znajomości tego narzędzia.Program:

1. Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących przy tworzeniu DFMEA oraz PFMEA.

2. Identyfikacja funkcji w oparciu o metodę FAST.

3. Projektowanie eksperymentów w celu weryfikacji hipotez (DOE) – warsztaty.

4. Złożone strategie oceny ryzyka – identyfikacja priorytetów.

5. Zasady tworzenia generic FMEA.

6. Ciągłe doskonalenie oraz zarządzanie zmianą a FMEA.

7. Budowanie planu kontroli w oparciu o FMEA.

8. Warsztaty: analiza FMEA wybranego produktu oraz procesu (tworzenie DFMEA, diagramu procesu, FMEA, planu kontroli).

Korzyści:

• Poznanie metod identyfikacji funkcji wyrobu.

• Poznanie metodyki budowania eksperymentów oraz weryfikacji hipotez z uwzględnieniem optymalizacji kosztowej.

• Poznanie najnowszych metod oceny ryzyka oraz matryc priorytetów.

• Poznanie metodyki tworzenia generic FMEA, pozwalającego na znaczne przyśpieszenie analiz dla projektów mających wspólne cechy.

• Poznanie mechanizmu tworzenia planu kontroli w oparciu o PFMEA.

• Praktyczne warsztaty dające możliwość stworzenia DFMEA oraz PFMEA.

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka, dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.

• Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu stosowania DFMEA oraz PFMEA.

• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).

• Konstruktorzy, Technolodzy i Inżynierowie procesu.

• Inżynierowie R&D.

• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Quality Officer, Automotive Quality Officer, Aerospace Quality Officer oraz Food Quality Officer.

Prowadzący szkolenie:

Konsultant i trener LUQAM. Specjalista w zakresie narzędzi stosowanych w przemyśle automotive. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych „Lean Sigma Academy” realizowanych przez LUQAM na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt. Pracował na stanowiskach Inżyniera Mechanika, Specjalisty ds. dokumentacji serwisowej, Inżyniera ds. Jakości. Obecnie Koordynator ds. zapewnienia jakości w firmie z branży automotive. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Zaawansowanych Technik Wytwarzania, Elektrolux Poland oraz BWI Poland Technologies. Uczestniczył w projektach (głównie z zakresu PPAP, FMEA i narzędzi jakości) dla firm BMW, ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Bilstein, Chrysler, Audi. W LUQAM prowadzi szkolenia, konsultacje i wykłady na studiach podyplomowych z zakresu FMEA, APQP, PPAP, metody A3, raportu 8D, metod, narzędzi i technik rozwiązywania problemów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe