Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Warsztaty Lean - Kaizen Blitz i SMED

Data: 08-06-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Idealne szkolenie dla osób chcących rozpocząć działania optymalizacyjne w praktyce. Warsztat Kaizen - zwiększ produktywność linii, SMED - zredukuj czasy przezbrojeń. Dzięki znajomości filarów optymalizacji, każdy uczestnik szkolenia może zostać liderem Lean Manufacturing w swoim miejscu pracy. Szkolenie dynamiczne i mocno angażujące biorących w nim udział.

• Zamień trudności w możliwości – czyli optymalizujemy przez Warsztat Kaizen.

• Ambitnie dążymy do pomijalnie małego czasu przezbrojenia – czyli SMED w akcji.Program:

1. Poznanie metodyki optymalizacji linii produkcyjnych z wykorzystaniem Warsztatu Kaizen.

2. Optymalizacja z użyciem narzędzi Kaizen - symulacja linii produkcyjnej.

3. Idea SMED i etapy wdrożenia SMED - prezentacja metody.

4. Warsztaty SMED - symulacja przezbrojenia.

Korzyści:

• Znajomość metodologii SMED i narzędzi Kaizen.

• Umiejętność zorganizowania i poprowadzenia podstawowego warsztatu redukującego czas przezbrojenia w swojej firmie (poparta symulacją praktyczną).

• Umiejętność zorganizowania i poprowadzenia podstawowych działań warsztatu Kaizen w swojej organizacji (poparta symulacją praktyczną).

Adresaci:

• Firmy produkcyjne mające problem ze zbyt długim czasem przezbrojenia lub chcących optymalizować dalej istniejące czasy przezbrojeń poprzez standaryzację i modyfikacje istniejącego wyposażenia.

• Firmy pragnące usprawnić wydajnościowo i lepiej zorganizować swoje linie i stanowiska produkcyjne.

• Organizacje pragnące bliżej przyjrzeć się metodyce SMED i Kaizen.

• Pracownicy działów technicznych, technologicznych, utrzymania ruchu i produkcji.

• Inżynierowie i specjaliści wspierający proces oraz kadra zarządzająca w tychże działach.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z częścią warsztatową.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu eksperckiego: Lean Officer.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz