Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Mapowanie procesów

Data: 08-05-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dostarcza wiedzę z zakresu wymagań dotyczących budowy procesów w firmie, analizy wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych. Ułatwia rozpoznanie zasobów potrzebnych do realizacji procesu oraz opisania zakresów odpowiedzialności za poszczególne jego etapy. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z podstawowymi notacjami używanymi w projektowaniu map procesów. Większość tematów szkolenia przebiega w formie warsztatów, które pozwalają od strony praktycznej utrwalić wiedzę teoretyczną.Program:

1. Budowanie procesów w firmie.

2. Analiza wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych.

3. Zasoby oraz zakresy odpowiedzialności potrzebne do realizacji procesu – etapy.

4. Sposoby  projektowania map procesów.

Korzyści:

• Poznanie notacji stosowanych przy profesjonalnym mapowaniu procesów.

• Możliwość praktycznego sprawdzenia użyteczności pozyskanej wiedzy pod okiem fachowca.

Adresaci:

• Osoby odpowiedzialne za wdrożenie, budowanie lub doskonalenie systemu zarzadzania w organizacji.

Charakter: Warsztaty.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego: BPO/SSC Officer.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe