Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Optymalizacja linii montażu

Data: 16-02-2018
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma na celu wykazanie w jaki sposób Lean Manufacturing wpływa na redukcję strat, radykalną poprawę zmniejszenia zapasów magazynowych, optymalizacja zapasów w toku.Program:

1. Lean Manufacturing:

   1.1.    Kaizen – czyli zoptymalizujmy nasze procesy na lepsze.

   1.2.    Nie ma takiego procesu, którego nie możemy ulepszyć.

   1.3.    Wartość dodana, czyli to za co chce płacić klient.

2. Naucz się widzieć – marnotrawstwo w Twojej firmie:

   2.1.    Nadprodukcja, zapasy.

   2.2.    Oczekiwanie, zbędne przebiegi.

   2.3.    Ergonomiczna organizacja stanowiska.

   2.4.    Transport, zbędne procesy.

   2.5.    Komunikacja, błąd/poprawka.

3. Metoda sterowania produkcją:

   3.1.    KANBAN.

   3.2.    Supermarket.

   3.3.    Kolejka FIFO.

   3.4.    Techniki zarządzania zapasami.

   3.5.    Zasady funkcjonowania systemu ssącego.

   3.6.    Różnice między Push a Pull.

4. Tworzenie Systemu Ssącego (Pull System) i supermarketu:

   4.1.    Wprowadzenie Systemu Ssącego (Pull System).

   4.2.    Optymalizacja lokalizacji supermarketów.

   4.3.    Kalkulowanie optymalnych ilości materiałów i przestrzeni dla supermarketów.

   4.4.    Zasady obsługi i funkcjonowania supermarketów.

5. Uruchomienie zarządzania taktem i cyklem produkcyjnym:

   5.1.    Wymagania dla Pull i taktyka Just In Time.

   5.2.    Redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego.

   5.3.    Utrzymywanie ciągłości zaopatrzenia stanowisk pracy w materiały do produkcji.

   5.4.    Systemy sygnalizacji potrzeb zaopatrzenia w odpowiednie materiały (Kanban).

   5.5.    Planowanie rozkładu jazdy dla trasy dostaw (mały pociąg, sterowanie manualne).

   5.6.    Nie ma takiego procesu, którego nie możemy usprawnić.

Korzyści:

• Zapoznanie się ze sposobami na zwiększanie produktywności bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych.

• Zmniejszenie zapasów materiałów do produkcji (komponentów) i wyrobów gotowych.

• Zmniejszenie zapasów w toku produkcji.

Adresaci:

• Osoby odpowiedzialne za optymalizację przepływu materiałów, gospodarkę zapasami.

• Pracownicy przygotowujące plany produkcji i logistyki.

• Osoby obsługujące magazyny i logistykę wewnętrzną.

• Inżynierowie przygotowujący przebieg procesów produkcyjnych i planujący przepływ materiałów (layouty).

Charakter: Połączenie teorii z formą warsztatową pozwala na efektywniejsze zapamiętanie przekazywanych treści. Zajęcia uzupełniane studium przypadków i prezentacjami video. Dodatkowo w czasie szkolenia zostanie zaprojektowana linia produkcyjna, na której spróbujemy w praktyczny sposób zaimplementować rozwiązania przedstawiane w czasie szkolenia tak by móc w praktyczny sposób zaobserwować jaki mają one wpływ na produkcje.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe