Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Supervisor/Lider Zespołu Produkcyjnego

Data: 16-04-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami zarządzania zmianą przez ukazanie odpowiedniej formy budowania zespołu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody ocen pracowniczych, komunikacji i rozwiązywania problemów. Zostanie zbudowany model zmiany jako zespół współpracowników przez tworzenie siatek koordynatorów i liderów.Program:


1. Wprowadzenie – typy kierowników.

2. Właściwa postawa, zwracanie uwagi na szczegóły – bezpieczeństwo w pracy.

3. Zadania kierownika – job description, określanie priorytetów.

4. Organizacja pracy podległych ASP – tworzenie zespołów, podział obowiązków.

5. System oceniania pracowników oraz analizy pracy zespołu.

6. Synergia działań – właściwe podejście (gra: praca zespołowa).

7. Wprowadzenie zasad Lean Manufacturing – przynoszący korzyści wzrost dla zapewnienia najwyższej jakości i ilości w odpowiednim czasie.

Korzyści:

• Umiejętność odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu.

• Poznanie systemu oceniania pracowników.

• Posługiwanie się narzędziami Lean.

• Zwiększenie autonomii zespołu przez odpowiednią organizację odległych pracowników.

• Umiejętność stosowania narzędzi Lean podczas pracy i rozwiązywania problemów – skuteczne działania.

• Usystematyzowanie i priorytetyzacja działań.

Adresaci:

• kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.    

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Konsultant Luqam z zakresu Lean Manufacturing. Wdraża systemy Lean na produkcji przez prowadzenie warsztatów takich jak SMED, Hoshin, 5S, VSA, Muda hunting oraz szkolenia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży automotive, gdzie był odpowiedzialny za wrażanie Lean, prowadzenie projektów związanych z ciągłym ulepszaniem i zwalczaniem strat w kooperacji z klientami i dostawcami. Koordynował realizację zamówień klientów przez tworzenie głównego planu produkcyjnego, a także zarządzał ponad 100 osobowym zespołem pracowników. Był odpowiedzialny za nadzór procesu szkolenia pracowników, system oceniania, analizy danych produkcyjnych oraz rozwiązywanie problemów. Dzięki pracy w różnych obszarach produkcji posiada umiejętność dostosowywania dostępnych zasobów do warunków, analizy wpływu zmian na poszczególne obszary.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe