Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Data: od 20-11-2017 do 21-11-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Uczestnicy mają szansę zrozumieć procesy zachodzące na różnych etapach rozwoju zespołu i poznać metody efektywnego, konstruktywnego wpływania na czynnik ludzki.Program:

1. Jasne wyznaczanie reguł, zasad, procedur funkcjonowania:

   1.1.    Miękkie i twarde metody gwarantujące sprawne współdziałanie (przepływ informacji, komunikacja góra-dół, dół-góra, pozioma oraz narzędzia wynikające z kodeksu pracy).

   1.2.    Udzielanie pozytywnego i negatywnego feedbacku zapewniającego porządek panujący w zespole.

2. Szacunek do lidera i współpracowników, jako warunek istnienia efektywnego zespołu.

   2.1.    Zarządzanie sytuacyjne: indywidualne podejście do pracownika w zależności od jego stopnia motywacji i kompetencji.

3. Style rozwiązywania konfliktów – indywidualne podejście do trudnych sytuacji w zależności od kontekstu ludzkiego – case study.

4. Utrzymanie dyscypliny wśród pracowników:

   4.1.    Trudne sytuacje wynikające z etapu rozwoju zespołu (lider-zespół, pracownik-pracownik).

5. Unikanie konfrontacji z problemem, jako negatywny wpływ na pracę zespołu.

Korzyści:

• Głębsze zrozumienie zasad funkcjonowania zespołu.

• Nabycie umiejętności formułowania problemu (sytuacji problematycznej) w sposób operacyjny.

• Umiejętność konfrontacji z trudnymi sytuacjami.

• Poznanie założeń przeprowadzania efektywnego feedbacku.

• Dokonanie wyboru właściwej metody do rozwiązania każdego z napotkanych problemów.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zarządzających zespołem:

• Dyrektorów,

• Kierowników,

• Menadżerów, 

• Liderów,

pragnących poszerzyć wiedzę na temat sposobów  diagnozowania i rozwiązywania konfliktów oraz dyscyplinowania pracowników.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

 

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z 11-letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe