Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Data: od 16-11-2017 do 17-11-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych, problematycznych sytuacjach. Nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.Program:

1. Etapy budowania zespołu i rola kierownictwa w każdej fazie.

2. Role zespołowe.

3. Funkcjonowanie zespołu: charakterystyka skutecznych zespołów.

4. Podejmowanie decyzji grupowych – zalety i wady (negatywne zjawisko myślenia grupowego).

5. Funkcje menedżera (kierownika) w kierowaniu zespołem.

6. Przekazywanie głównych celów zespołowi.

7. Wybrane teorie motywowania:

   7.1.    Elton Mayo.

   7.2.    Piramida Maslowa w kontekście zawodowym.

   7.3.    Herzberg – czynniki motywujące i demotywujące.

8. Stworzenie klimatu motywującego do pracy w praktyce.

9. Narzędzia motywowania zespołowego i jednostek.

10. Rozwiązywanie trudnych, destrukcyjnych sytuacji w zespole.

Korzyści:

• Poznanie metod budowania efektywnego zespołu oraz motywowania jednostek i grup – wykorzystanie różnych narzędzi w zależności od etapu tworzenia zespołu, kompetencji jego członków oraz wyjściowego poziomu motywacji.

• Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez etapy jego budowania.

• Zdobycie wiedzy na temat swojego dominującego stylu przewodzenia ludźmi.

• Zdolność określenia ról w zespole oraz skutecznego podziału zadań.

Adresaci:

• Dyrektorzy,

• Menadżerowie,

• Liderzy,

• Kandydaci na Kierowników,

• nowi Kierownicy,

• wszyscy, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat budowania i motywacji zespołu.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Istnieje możliwość wykorzystania kamery.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z 11-letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe