Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Negocjacje w biznesie - TERMIN PEWNY

Data: od 29-11-2017 do 30-11-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Nadrzędnym celem warsztatów jest nauka prawdziwie efektywnego przygotowania się do prowadzenia negocjacji biznesowych; intensywne przećwiczenie (w małych grupach) dostarczonych przez doświadczonego trenera narzędzi i metod niezbędnych do przeprowadzenia efektywnych negocjacji.

Uczestnicy dowiedzą jak postępować na poszczególnych etapach spotkań biznesowych w celu osiągnięcia założonych wyników; nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji trudnych.Program:

1. Negocjacje w biznesie – na czym polegają negocjacje, jaki jest cel negocjacji? 

2. Etapy negocjacji:

   2.1.    Przygotowanie do negocjacji:

      •    Określenie własnych interesów i ustalenie ich hierarchii.

      •    Ustalenie celów negocjacji.

      • Stworzenie matrycy negocjacyjnej.

      •    Uświadomienie sobie swoich mocnych stron.

      •    Zebranie informacji o ewentualnych interesach partnera,

      •    Ustalenie najlepszej dla siebie i drugiej strony alternatywy, gdyby nie doszło do porozumienia – BATNA /Best Alternative to a Negotiated Agreement/.

      •    Przygotowanie strategii negocjacyjnej.

      •    Zasady negocjacji nastawionych na współpracę.

   2.2.    Rozpoczęcie negocjacji – gra wstępna.

   2.3.    Odkrywanie wspólnych celów – gra środkowa.

   2.4.    Poszukiwanie rozwiązań – gra końcowa.

3. Ocena negocjacji – podsumowanie wyników przeprowadzonej gry symulacyjnej.

4. Emocje w rozmowach biznesowych.

5. Trzy główne style negocjowania:

   5.1.    Styl korporacyjny (miękki).

   5.2.    Styl rywalizacyjny (twardy).

   5.3.    Styl rzeczowy (zasadniczy).

Korzyści:

• Opanowanie metod przygotowania negocjacji i obrony swoich ofert.

• Nauka i przećwiczenie metod rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych i oparcia się presji klienta.

• Poznanie skutecznych technik negocjacji, argumentacji, komunikacji perswazyjnej.

Adresaci:

Osoby zarządzające w firmie:

• Dyrektorzy,

• Kierownicy,

• Menadżerowie,

• Liderzy,

• Brygadziści.

• Osoby prowadzące w danej firmie negocjacje oraz pracujący bezpośrednio z klientem.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, odgrywanie scenek z wykorzystaniem kamery, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe