Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Budowanie zaangażowania pracowników

Data: od 11-12-2017 do 12-12-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zajęcia o charakterze warsztatowym; przeprowadzane w kameralnych zespołach, nastawione przede wszystkim na ćwiczenia doskonalące kompetencje miękkie: komunikację, właściwe, skuteczne zachowania, postawę.

Warsztaty te pozwalają zrozumieć wpływ osób zarządzających na zaangażowanie i efektywne funkcjonowanie zespołu, pomagają w doprecyzowaniu drogi, którą Menadżerowie mają wybrać, by zbudować i przewodzić zmotywowanemu i skutecznemu zespołowi.Program:

1. Cykl życia pracownika w organizacji – etapy:

   1.1.    Adaptacja.

   1.2.    „Zakotwiczenie”.

   1.3.    Kompetencja w wykonywaniu obowiązków.

   1.4.    Monotonia.

   1.5.    Brak zaangażowania.

2. Typy zaangażowanych pracowników.

3. Rola kierownictwa na poszczególnych etapach procesu oraz monitorowanie nastrojów i zaangażowania w życie organizacji.

4. Pięć podstawowych zasad zwiększania zaangażowania zatrudnionych.

5. Teorie motywacji oraz metody dyscyplinowania pracowników.

6. Na zakończenie zajęć – indywidualne plany działań uczestników.

Korzyści:

• Wzmocnienie skuteczności w codziennym kierowaniu zespołem.

• Zrozumienie mechanizmów umacniania przynależności do zespołu.

• Rozwój umiejętności stymulowania motywacji i zaangażowania zespołu.

• Stworzenie planu działań w celu osiągnięcia własnego sukcesu i sukcesu swojego zespołu.

Adresaci:

Osoby zarządzające w firmie:

• Dyrektorzy,

• Kierownicy,

• Menadżerowie,

• Liderzy,

• Brygadziści.

Charakter: Warsztaty: analizy przypadków, symulacje, mini wykłady, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy. Szkolenie odbędzie się w formie interaktywnych warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy. Zajęcia z wykorzystaniem kamery.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z 11-letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe