Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Tajniki autoprezentacji - przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych (Szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 18-11-2017 do 19-11-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

„Jak Cię widzą tak Cię piszą” – autoprezentacja to inaczej sposób/próba komunikowania się poprzez wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jest dana osoba albo za kogo chciałaby być uważana przez innych. Zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym ważne jest, aby przekaz był jasny i czytelny, aby intencje określonej osoby odbierane były we właściwy sposób.

Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające potrzeby i oczekiwania uczestników. Uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Podczas szkolenia zdobywają wiedzę poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia. Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników do jak najlepszej prezentacji przed pracodawcą, poznania swoich słabych i mocnych stron, a także nauczenia się technik komunikacyjnych.Program:

Dzień 1

1. Jaka jest moja dotychczasowa droga zawodowa i dokąd dalej ma zmierzać:

   1.1.    Sposoby określenia indywidualnych predyspozycji i umiejętności, uporządkowanie wiedzy na temat własnych mocnych stron i atutów.

   1.2.    Analiza dotychczasowego doświadczenia zawodowego i formułowanie wniosków co do pożądanego rozwoju ścieżki kariery.

   1.3.    Formułowanie celów zawodowych i sposobów ich realizacji w szerszej perspektywie.

   1.4.    Identyfikacja obszarów rozwoju w kontekście przyjętego celu i drogi jego realizacji.

2. Budowanie strategii poszukiwania pracy:

   2.1.    Sposoby docierania do interesujących ofert pracy.

   2.2.    Źródła ofert pracy.

   2.3.    Budowanie indywidualnej strategii działań mających na celu znalezienie pracy.

   2.4.    Personal Bradning & Marketing.

3. Rozpoznawanie potrzeb pracodawcy:

   3.1.    Analiza ofert i identyfikowanie prawdziwych potrzeb kadrowych firm.

   3.2.    Opisy pracy, wymagania, oferta firmy, tryb aplikowania i kontakt z pracodawcą, klauzule.

4. Formułowanie cv i listu motywacyjnego oraz budowanie profili społecznościowych.

5. Metody i narzędzia wyboru najlepszych kandydatów

   5.1.    Powszechnie stosowane metody wyłaniania najlepszych kandydatów.

   5.2.    Co kryje się i czy można przygotować się do testów psychologicznych i Assessment Centre.

   5.3.    Referencje od poprzedniego pracodawcy – na co warto się przygotować?

Dzień 2 - symulacje rozmów rekrutacyjnych

6. Rozmowa kwalifikacyjna:

   6.1.    Zakres informacji o kandydatach weryfikowany podczas rozmów kwalifikacyjnych.

   6.2.    Jakie pytania nie powinny paść w czasie rozmowy i co z tego wynika.

   6.3.    Jakie informacje o pracodawcy trzeba zdobyć w trakcie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

   6.4.    Skuteczne sposoby autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia.

   6.5.    Jak najlepiej formułować, układać odpowiedzi na pytania i jakie pytania zadawać pracodawcy – ćwiczenia.

   6.6.    Sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie rekrutacji.

   6.7.    Negocjowanie dobrych warunków zatrudnienia.

   6.8.    Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji z pracodawcą – ćwiczenia.

7. Jak najlepiej się odnaleźć w nowej firmie:

   7.1.    Identyfikowanie indywidualnych potrzeb w procesie przystosowania się do nowego środowiska.

   7.2.    Ułatwienie etapów przystosowania się do nowych warunków.

   7.3.    Ćwiczenie umiejętności znajdowania rozwiązań w trakcie trudnego procesu wdrażania.

   7.4.    Skuteczne sposoby adaptowania się w nowych warunkach.

8. Opłacalność etycznej postawy w staraniu się o zatrudnienie:

   8.1.    Korzyści z prezentowania prawdy na swój temat podczas procesu rekrutacji.

Korzyści:

• Zdobycie umiejętności właściwego zaprezentowania siebie jako idealnego kandydata.

• Zwiększenie świadomości i zdobycie umiejętności świadomego wpływu na wynik rekrutacji.

• Poznanie zasad skutecznej autoprezentacji.

• Zdobycie umiejętności radzenia sobie z różnymi narzędziami rekrutacyjnymi.

• Budowanie wizerunku zawodowego w portalach społecznościowych.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane sposobami radzenia sobie podczas rozmów rekrutacyjnych

• Osoby zainteresowane nabyciem kompetencji trenera wewnętrznego/zewnętrznego.

• Osoby chcące sprawdzić swoje umiejętności w autoprezentacji.

Charakter: Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z 11-letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz