Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie bezpieczeństwem w IT

Data: 19-12-2017
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w IT. Uczestnicy poznają również wymogi dotyczące dokumentacji i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione sposoby zarządzania bezpieczeństwem w IT.Program:

1. Wymagania prawne.                                                                        

2. Wymagania procesowe.

3. Zagrożenia i błędy – przykłady.

4. Sposoby zarządzania bezpieczeństwem.

5. Zarządzanie ryzykiem i plany awaryjne i ciągłości działania.

Korzyści:

• Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem zarządzania bezpieczeństwem w IT.

• Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.

• Zapoznanie się z wymaganiami procesowymi stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Adresaci:

• Szefowie firm, kierownicy działów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji.

• Administratorzy i użytkownicy sieci IT.

• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Pracował jako auditor informatyczny oraz Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Teleinformatycznych (systemy przetwarzające informacje niejawne). Praktyk w zakresie auditowania oraz wdrażania systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 27001. Specjalista w zakresie zarządzania jakością, analizy i zarządzania ryzykiem, mapowania i modelowania procesów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami m.in. centralnymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów w całej Administracji Podatkowej, projektami wdrożeniowymi zarówno w sektorze usług jak i produkcji, projektami IT. Trener z zakresu zarządzania projektami. Z wykształcenia informatyk o specjalności systemy i sieci komputerowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako administrator i programista systemów komputerowych (rodzina Windows Server, Linux, Unix, Mac OS) oraz systemów bazodanowych SQL. Programista Delphi, PHP.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe