Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie - Gdańsk - TERMIN PEWNY)

Data: od 17-11-2017 do 19-11-2017
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy biorą udział w grze symulacyjnej Lean Play, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy ciągłej poprawy. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości. Zespół stara się osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.Program:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

2. Identyfikacja i rodzaje strat.

3. Wdrażanie – etapy, pułapki.

4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:

   4.1.    Kaizen (drobne usprawnienia),

   4.2.    Jakość w produkcji – Jidoka, Poka Yoke,

   4.3.    Zarządzanie wizualne,

   4.4.    Standaryzacja pracy,

   4.5.    Planowanie produkcji – JIT, Kanban, Heijunka,

   4.6.    TPM (produktywne utrzymanie ruchu).

   4.7.    5S (porządek i organizacja pracy):

      •    Idea systemu 5S,

      •    Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze,

      •    Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.

   4.8.    Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):

      •    Idea mapowania strumienia wartości,

      •    Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości,

      •    Mapowanie obecnego strumienia wartości,

      •    Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości,

      •    Plan i wdrożenie zmian.

   4.9.    SMED (szybka zmiana narzędzia):

      •    Idea SMED,

      •    Etapy wdrożenia SMED,

      •    Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.

5. Całodniowa gra symulacyjna Lean Play.

6. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie wiedzy na temat Lean Manufacturing.

• Poznanie fundamentalnych narzędzi Lean z filarów Jit i Jidoka.

• Zapoznanie się z narzędziami problem solving.

• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.

• Duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).

• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od osiągnięć naszej firmy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comPo szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jezyku polskim i niemieckim.


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku psychologia społeczna. Swoją wiedzę powiększał z zakresu optymalizacji procesów oraz kompetencji miękkich biorąc udział w licznych szkoleniach. Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing. Pracował na stanowiskach Dyrektora Produkcji, Kierownika biura konstrukcyjnego, Lean Development Manager, czy Dyrektora ds. Infrastruktury i Optymalizacji Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmował się zarządzaniem produkcją, tworzeniem biura konstrukcyjnego w firmie. Był odpowiedzialny również za wdrożenie filozofii Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej. Posiada doświadczenie we wdrażaniu takich narzędzi jak 5S, SMED, TPM, VSM, czy balansowanie stanowisk pracy. Prowadził również szkolenia oraz warsztaty z zakresu Lean Manufacturing (symulacja Lean, 5S team forming, SMED, TPM).
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe