Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 (Szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 10-02-2018 do 11-02-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Biorąc udział w szkoleniu, uczestnicy zdobędą wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania laboratorium zgodnymi z normą ISO 17025, szczegółowymi wymaganiami normy oraz systemem akredytacji laboratoriów. Poza wiadomościami teoretycznymi, studenci nabędą również umiejętność praktycznego zastosowania ich w praktyce, dzięki realizowanym ćwiczeniom.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy w odniesieniu do zarządzania i kompetencji technicznych. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia związane z akredytacją, certyfikacją oraz auditem systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z wymaganiami normy ISO 17025:2005.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla studentów, którzy swoją karierę wiążą z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025. Prowadzone jest przez praktyków zarządzania jakością w laboratoriach, którzy na podstawie własnego doświadczenia mogą przedstawić wymagania i problemy związane z pracą w laboratorium.Program:


1. Wstęp do systemów zarządzania.

2. Akredytacja, certyfikacja.

3. Proces udzielania akredytacji.

4. Nadzór nad dokumentami: zatwierdzanie, wydawanie, aktualizacja, wycofywanie dokumentów.

5. Nadzór nad zapisami.

6. Zakupy: przegląd zapytań, ofert i umów, skargi, podwykonawstwo.

7. Wyrób niezgodny z wymaganiami: identyfikacja, nadzorowanie.

8. Działania korygujące i zapobiegawcze: analiza przyczyn, wybór i wdrożenie działań, monitorowanie skuteczności.

9. Audit: planowanie, dokumentowanie.

10. Przegląd zarządzania: analiza danych wejściowych, wyznaczanie celów.

11. Personel (kwalifikacje, zakresy uprawnień i obowiązków).

12. Warunki lokalowe i środowiskowe.

13. Metody badawcze (wybór metod, metody znormalizowane i opracowane przez laboratorium, walidacja metod, szacowanie niepewności pomiaru).

14. Wyposażenie pomiarowe (ewidencja, czynności obsługowe i metrologiczne, postępowanie z sprzętem nie sprawnym i po naprawie).

15. Spójność pomiarowa (wyznaczanie czasookresów, wzorce i materiały odniesienia).

16. Pobierania próbek (metody, harmonogramy).

17. Sprawozdania z badań.

18. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Uzyskanie kompetencji i wiedzy praktycznej w zakresie auditowania.

• Poznanie specyficznych wymagań technicznych dotyczących ISO 17025 oraz przygotowanie do auditowania tychże wymagań.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby wiążące swoją karierę z pracą w laboratorium, gdzie konieczne jest spełnienie wymagań normy ISO 17025.

• Osoby zainteresowane tematyką akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można również reazliować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku specjalisty ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Obecnie auditor Polskiego Centrum Akredytacji. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i ISO 22000. Uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Przeszkoliła ponad tysiąc osób.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe