Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Shop Floor Management

Data: 14-09-2017
Liczba godzin: 6
Miejsce:
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Realizacja wizji i osiąganie postawionych celów jest jednym z głównych zadań przedsiębiorstwa. Działania realizowane w ramach tych zadań mogą przynosić oczekiwany wynik tylko wtedy, kiedy charakteryzują się systematycznym podejściem, a nie "akcyjnością". Szkolenie obejmuje swym zakresem jedno z narzędzi jakim jest Shop Floor Management (SFM) - jako sposób na codzienne zarządzanie poprzez stosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI).Program:

1. Ogólne informacje nt. systemu.

2. Funkcje codziennych spotkań zarządczych.

3. Kaskadowanie celów biznesowych.

4. Projektowanie struktury I tablicy codziennych spotkań zarządczych.

5. Sesja moderacyjna spotkania z informacją zwrotną.

6. Role i odpowiedzialności na spotkaniu.

7. Podsumowanie i zakończenie.

Korzyści:

• Poznanie idei Shop Floor Management.

• Praktyczna wiedza jak tworzyć strukturę spotkań, dzięki której wzmacniany jest proces podejmowania decyzji, dobór uczestników oraz KPI/KAI.

• Uczestnicy poprzez symulację poznają, jak powinno wyglądać spotkanie wg najlepszych praktyk. Dzięki ewaluacjom udzielonym uczestnikom po symulacji dowiedzą się, jaką role pełni system Shopfloor Management.

Adresaci:

• Specjaliści,

• Liderzy,

• Kierownicy,

• Przedsiębiorcy,

• pracownicy firm produkcyjnych lub usługowych, którzy chcą poznać techniki zarządzania firmą poprzez stworzenie struktury spotkań biznesowych, umożliwiającej podejmowanie decyzji oraz budowanie autonomiczności w zespołach.

Charakter: Warsztatowy połączony z sesją teoretyczną – wprowadzającą.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz